Deň pre Lanice 2019

 

Tradičná jesenná komunitná akcia DEŃ PRE LANICE sa vracia. Zastavte sa na lúke pri ul. Štúrova poslednú septembrovú sobotu, 28. 9. 2019 od 14,00 do 18,00 hod.

Pre deti budú pripravné dielničky, v ktorých si vyrobia šarkana, ale aj iné drobnosti. Spoločne si pozrieme, ktorých živočíchov je ešte možné pozorovať v parku na jeseň, vyrobíme nové búdky pre vtáky a krmítka. Budeme radi, ak prinesiete so sebou vaše obľúbené koláče na ochutnanie pre ostatných, k dispozícii bude teplý čaj. Nezabudnite na vaše vlastné šarkany!

Cieľom akcie Deň pre Lanice je ukázať verejnosti hodnoty prírodnej lokality - zvyšku pôvodného koryta Hrona a jeho okolia, ktoré sa zachovalo v intenzívne zastavanom území vo Zvolene. Po rokoch aktivít Združenia Slatinka, ale aj vedcov z Technickej univerzity vo Zvolene, SAV a pod. sa podarilo plochu parku vyčleniť v územnom pláne ako územie s prioritnou funkciou ochrany prírody.

Prvý ročník akcie DEŇ PRE LANICE sa uskutočnil v septembri 2009. V tom čase na lúke pri ul. Štúrova bola iba vysoká burina, ktorú si dobrovoľníci Združenia Slatinka museli spolu s miestnymi ľuďmi najskôr ručne vykosiť, aby tu mohli urobiť prvé dielničky pre deti či priestor pre posedenie rodín. Za desať rokov pribudlo vybavenie umožňujúce trávenie voľného času aj špotové aktivity, príležitostné festivali aj školské podujatia. Priestor pravidelne kosí vlastník - Mesto Zvolen, ktoré tu navyše začalo aplikovať aj prírode blízke postupy starostlivosti o trávnaté plochy.

Aktuálne informácie o akcii Deň pre Lanice 2019 sú aj na FB stránke Združenia Slatinka TU, prípadne sa pripojte do FB skupiny Mestský park Lanice TU.

Prečítajte si viac o hodnotách parku Lanice TU.

Publikácie

Aktuality