Jarné spoznávanie parku Lanice

 

Rieka Hron bola vo Zvolene zregulovaná najmä v 70-80-tych rokoch minulého storočia. Zvyšky po pôvodnom koryte boli postupne zastavané alebo zavezené odpadom, zachovali sa iba fragmenty cenných spoločenstiev a biotopov. O časť z týchto miest sa starajú dobrovoľníci Združenia Slatinka s pomocou dobrovoľníkov, detí a obyvateľov okolitých domov už od r. 1997. Brigádami, ale aj cez informačné akcie, kultúrne podujatia, výstavy, diskusie, stretnutia, pripomienkovanie strategických dokumentov a inými krokmi sa podarilo dosiahnuť ochranu časti pozemkov cez definovanie územia medzi ul. Štúrova a Podharajchom ako mestského parku Lanice. Najcennejšie časti (osobitne jazierko oproti gymnáziu Ľ. Štúra) sú zároveň definované ako tzv. biocentrá.

Zvyšky prírodných lokalít majú v mestskom prostredí významné funkcie: zadržiavajú vodu, pozitívne ovplyvňujú vlhkosť ovzdušia aj mikroklímu v okolí, poskytujú priestor pre existenciu takých druhov organizmov, ktoré by inak nemali šancu s meste prežiť, čím zvyšujú biodiverzitu a ekologickú stabilitu územia.

Príďte sa pozrieť do mestského parku Lanice a spoznať jeho hodnoty. Na jar sme pripravili dve vychádzky vhodné pre malých aj veľkých:

sobota 28. 4. 2018 - téma: vtáky - stretnutie o 8,00 hod. pri penzióne Almada, pri jazierku. Sprevádza: Anton Krištín, zoológ, pracovník ÚEL SAV Zvolen

utorok 8. 5. 2018 - téma: obojživelníky - stretnutie o 10,00 hod. pri penzióne Almada, pri jazierku. Sprevádza: Katarína Dvořáková, pracovníčka prírodovednej expozície Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Pre deti pripravíme aj spoznávanie vodných bezstavovcov pomocou obrázkových kľúčov, ktoré vylovíme spoločne z jazierka priamo na Laniciach.

Obe stretnutia sú bezplatné, nie je potrebné sa vopred nahlasovať s výnimkou, ak by ste chceli prísť napr. s celou triedou detí. Prosíme o vhodné oblečenie a obutie (najmä pevná obuv), keďže ide o prírodnú lokalitu, kde je blato aj voda. V prípade účasti detí je nevyhnutný dozor dospelých osôb.

 

Spoznávanie Laníc je súčasťou projektu "Tajný život rieky", ktorého realizácia bola podporená v rámci Grantového programu Poštovej banky Nápad pre 3 generácie 2017.

Publikácie

Aktuality