Pozorovanie hmyzu v parku Lanice

 

Rieka Hron bola vo Zvolene zregulovaná najmä v 70-80-tych rokoch minulého storočia. Zvyšky po pôvodnom koryte boli postupne zastavané alebo zavezené odpadom, zachovali sa iba fragmenty cenných spoločenstiev a biotopov. O časť z týchto miest sa starajú dobrovoľníci Združenia Slatinka s pomocou dobrovoľníkov, detí a obyvateľov okolitých domov už od r. 1997. Brigádami, ale aj cez informačné akcie, kultúrne podujatia, výstavy, diskusie, stretnutia, pripomienkovanie strategických dokumentov a inými krokmi sa podarilo dosiahnuť ochranu časti pozemkov cez definovanie územia medzi ul. Štúrova a Podharajchom ako mestského parku Lanice. Najcennejšie časti (osobitne jazierko oproti gymnáziu Ľ. Štúra) sú zároveň definované ako tzv. biocentrá.

Zvyšky prírodných lokalít majú v mestskom prostredí významné funkcie: zadržiavajú vodu, pozitívne ovplyvňujú vlhkosť ovzdušia aj mikroklímu v okolí, poskytujú priestor pre existenciu takých druhov organizmov, ktoré by inak nemali šancu s meste prežiť, čím zvyšujú biodiverzitu a ekologickú stabilitu územia.

Príďte sa pozrieť do mestského parku Lanice a spoznať jeho hodnoty. Po vychádzke zameranej na spoznávanie obojživelníkov a vodných bezstavovcov (8. 5. 2018) a vtákov (28. 4. 2018) pripravujeme spoznávanie hmyzu. Vychádzka sa uskutoční v júni, a opäť bude vhodná pre malých aj veľkých.

Stretnutie bude opäť bezplatné, nie je potrebné sa vopred nahlasovať s výnimkou, ak by ste chceli prísť napr. s celou triedou detí. Prosíme o vhodné oblečenie a obutie (najmä pevná obuv), keďže ide o prírodnú lokalitu, kde je blato aj voda. V prípade účasti detí je nevyhnutný dozor dospelých osôb.

O termíne ďalšej vychádzky budeme informovať čoskoro!

 

Spoznávanie Laníc je súčasťou projektu "Tajný život rieky", ktorého realizácia bola podporená v rámci Grantového programu Poštovej banky Nápad pre 3 generácie 2017.

Publikácie

Aktuality