Verejné konzultácie k vodnej politike SR

 

Verejné konzultácie ku plánovacím a koncepčným dokumentom vodnej politiky Slovenskej republiky sa uskutočnili v Bratislave (6. 5. 2015), v Prešove (12. 5. 2015), vo Zvolene (13. 5. 2015) a v Žiline (4.6.2015). Zúčastnilo sa ich takmer 140 zamestnancov úradov, zástupcov samospráv, podnikateľov, odborníkov, akademických pracovníkov, členov mimovládnych organizácií aj aktívnych občanov. Do Bratislavy prijali pozvanie aj podpredsedníčka Národnej rady SR pani Jurinová, verejná ochrankyňa práv pani Dubovcová a splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Giertl, ktorí mali nad verejnými konzultáciami záštitu.

Predmetom verejných konzultácií boli nasledovné materiály:

Výstupy verejných konzultácií:

Na základe pripomienok takmer 140 odborníkov, zástucpvo samospráv a mimovládnych organizácií boli spracované pripomienky k dokumentom: http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan

Organizátormi verejných konzultácií boli ZMOS, Zelená koalícia, WWF, Ekofórum, Združenie Slatinka a Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. Stretnutia sa uskutočnili vďaka podpore z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Socia. Verejné konzultácie boli uskutočnené s cieľom informovať verejnosť o závažných dokumentoch s vplyvom na kvalitu života obyvateľov Slovenska. V zmysle smernice č. 2000/60/ES by malo konzultácie robiť Ministerstvo životného prostredia SR. Sekcia vôd ministerstva sa však odmietla na konzultáciách zúčastniť.

Publikácie

Aktuality