Zdieľanie skúseností v Rusku

 

Združenie Slatinka spolu s partnerskými organizáciami z Moldavska, Ruska a Portugalska pripravuje medzinárodné stretnutie ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, zaoberajú sa mestským životným prostredím, urbanizmom, umením alebo organizovaním kultúrnych a komunitných akcií.

Stretnutie Learn Green Urban sa uskutoční 28. októbra 2019 - 3. novembra 2019 (vrátane cesty), v meste Stavropol v Rusku. Hlavnou témou stretnutia je diskusia a zdieľanie skúseností o tom, ako vypočuť mladých ľudí, priviesť ich k  zdieľaniu spoločných hodnôt a zapojiť do tvorby priateľských mestských komunít. Pracovným jazykom je angličtina.

Za Slovensko sme na prelome augusta a septembra ponúkli možnosť zúčastniť sa stretnutia pre 3 dospelých (od 18 rokov). Viac informácií nájdete v infoliste v pdf TU.

Ak by ste chceli viedieť, ako to vyzeralo na mládežníckej výmene v Rusku pred dvoma rokmi, informácie nájdete TU.

 

Stretnutie LEARN GREEN URBAN sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Erasmus+

 

Publikácie

Aktuality