Zdieľanie skúseností v Rusku

 

Združenie Slatinka spolu s partnerskými organizáciami z Moldavska, Ruska a Portugalska pripravilo medzinárodné stretnutie ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, zaoberajú sa mestským životným prostredím, urbanizmom, umením alebo organizovaním kultúrnych a komunitných akcií. Stretnutie Learn Green Urban prebiehalo 29. októbra 2019 - 2. novembra 2019 v meste Stavropol v Rusku za účasti celkom 17 expertov. Hlavnou témou bola diskusia a zdieľanie skúseností o tom, ako vypočuť mladých ľudí, priviesť ich k  zdieľaniu spoločných hodnôt a zapojiť do tvorby priateľských mestských komunít.

Za Slovensko sme na prelome augusta a septembra ponúkli možnosť zúčastniť sa stretnutia pre 4 dospelých (od 18 rokov). Viac informácií nájdete v infoliste v pdf TU.

Stretnutie LEARN GREEN URBAN sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Erasmus+

 

Publikácie

Aktuality