"Naše mesto" v parku Lanice

 

Združenie Slatinka sa opäť zapája do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku - akcie Naše mesto. Po dvoch rokoch máme opäť v parku Lanice pre firemných, ale aj iných dobrovoľníkov pripravené zmysluplné aktivity v prospech miestnej komunity.

Stretnutie: 8. 6. 2018 (piatok) o 12,30 hod. pri penzióne Almada, pričom práce budú prebiehať od 13,00 do 16,00 hod. v mestskom parku Lanice vo Zvolene, ul. Hronská a ul. Štúrova. 

Plánované práce (budú prispôsobené počtu a silám prihlásených dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek): kosenie a hrabanie inváznych druhov bylín v okolí jazierka, vyčistenie lokality od odpadu, oprava mostíka cez sezónne zamokrenú časť lokality, maľovanie drevených častí prvkov na cvičenie a rampy na lúke na ul. Štúrova. Cieľom je skrášliť tento verejný priestor a zlepšiť jeho stav. Prírodne cenná lokalita bude po brigáde môcť lepšie fungovať - nepôvodné (invázne) druhy burín bez kosenia vytesňujú mokradné rastliny a vytvárajú druhovo chudobné spoločenstvá, tým klesá biodiverzita územia. Invázne druhy sú navyše silné alergény problematické v čase kvitnutia pre obyvateľov. Každý dobrovoľník/čka dostane originálne tričko, k dispozícii bude malé občerstvenie (nealko, ovocie), pracovné rukavice a náradie.

Prečo práve park Lanice?

Dobrovoľníci Združenia Slatinka sa o časti parku starajú od r. 1997, kedy vysadili prvé stromy, odstránili prvé skládky odpadu a začali kosiť najcennejšiu časť parku - okolie jazierka oproti Gymnáziu Ľ. Štúra. Odvtedy každoročne s pomocou študentov gymnázia, fakulty ekológie, ale aj žiakov ZŠ a obyvateľov mesta Zvolen Združenie Slatinka park čistí a upravuje. V niektorých rokoch pri zatraktívňovaní parku Lanice pomáhajú firemní dobrovoľníci.

Akcia sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Pontis.

Čo je "Naše mesto"?

https://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po 12-krát zapoja firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá.

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí. Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.

Publikácie

Aktuality