Podporte ochranu vôd na Slovensku

 

Naše vodné zdroje sú chránené európskymi právnymi predpismi. V súčasnosti sa mnohé členské štáty EÚ snažia oslabiť Rámcovú smernicu o vode. Je dôležité, aby sme im v tom zabránili. Európska komisia spustila proces verejnej konzultácie. Pre verejnosť je to jediná príležitosť, kedy môže povedať, že právne predpisy sú dobré, je však nevyhnutné lepšie ich využívať v praxi.

Podporte kampaň #ProtectWater!

Podľa najnovších údajov až 60% európskych riek, potokov, jazier a mokradí nie je v dobrom stave. Za posledné desaťročia sme ich zničili, znečistili a nezodpovedne využívali. Pokiaľ by sme v tomto trende pokračovali, ovplyvnilo by to všetko okolo nás – od drobností v každodennom živote, ktoré považujeme za samozrejmosť až po celkové fungovanie ekonomiky. Ovplyvní to prírodu a všetky druhy, ktoré potrebujú vodné prostredie na svoje prežitie. 

Európska smernica na ochranu vôd zabezpečuje vodným zdrojom ochranu, avšak členské štáty sa ju v súčasnosti pokúšajú oslabiť.

MUSÍME KONAŤ: Odkážte Európskej komisii, aby zachovala silný právny predpis! TU pridajte svoj podpis pod spoločné stanovisko verejnosti k zachovaniu Rámcovej smernice o vode. 

Viac informácií o kampani a jej dôvodoch nájdete na http://slovakia.panda.org/kampane/protect_water/

Publikácie

Aktuality