Dokumenty

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen

IČO: 31936105, DIČ: 2021329398

IBAN: SK75 7500 0000 0040 0786 1768, č.ú. 4007861768/7500 (ČSOB)

 

Stanovy Združenia Slatinka

Informácie o nakladaní s osobnými údajmi - TU v pdf.

 

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2017

Správa audítora k výročnej správe a účtovnej závierke za rok 2016

Správa o činnosti Združenie Slatinka za rok 2016 

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2015

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2014

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2013

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2012

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2011

 

Green code - pravidlá pre návštevníkov ekocentra v Slatinke (zásady environmentálne prijateľného správanie sa v priestoroch bývalej školy v Slatinke).