Ľudia v Združení Slatinka

Ľudia

Koordinátorka Združenia Slatinka: Ing. Martina B. Paulíková

Správna rada Združenia Slatinka: Ing. Renata Žiačiková, Ing. Lesanka Blažencová, Ing. Alexander Vágner

Osoba určená na komunikáciu s dobrovoľníkmi: Martina B. Paulíková

Zamestnanci: Martin Tóčik

Dobrovoľníčky z programu Erasmus+: v súčasnosti očakávame dve ruské dobrovoľníčky

Dobrovoľníci: Ľuboš Reichel, Jana Pavlíková, Martina Paulíková, Lesanka Blažencová

Stanovy Združenia Slatinka - TU na stiahnutie.

Kontakt - Združenie Slatinka

Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen

045 - 5335 701, slatinka@changenet.sk