Ľudia v Združení Slatinka

Ľudia

Koordinátorka Združenia Slatinka: Ing. Jana Pavlíková

Správna rada Združenia Slatinka: Ing. Renata Žiačiková, Ing. Lesanka Blažencová, Ing. Alexander Vágner

Zamestnanci, pracovníci mimo pracovného pomeru a experti: Martin Tóčik, Viera Minarovičová

Zahraniční dobrovoľníci: Iris da Silva

Osoba určená na komunikáciu s dobrovoľníkmi: Martina B. Paulíková

Stanovy Združenia Slatinka - TU na stiahnutie.

Kontakt - Združenie Slatinka

A.Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen

+421 45 5335 701