Ľudia v Združení Slatinka

Ľudia

Koordinátorka Združenia Slatinka: Ing. Martina B. Paulíková

Správna rada Združenia Slatinka: Ing. Renata Žiačiková, Ing. Lesanka Blažencová, Ing. Alexander Vágner

Zamestnanci, pracovníci mimo pracovného pomeru a experti: Martin Tóčik

Zahraniční dobrovoľníci: Estela Franco Corbacho (Španielsko), Filipe Sá (Portugalsko)

Osoba určená na komunikáciu s dobrovoľníkmi: Martina B. Paulíková

Stanovy Združenia Slatinka - TU na stiahnutie.

Kontakt - Združenie Slatinka

A.Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen

+421 45 5335 701