Staráme sa o vodu a mesto

 

Problematika klimatických zmien u bežných ľudí, deti nevynímajú, vzbudzuje pocit niečoho ďalekého, čo by mali riešiť politici alebo ľudia kdesi veľmi ďaleko od Slovenska. Dopady klimatických zmien sa však prejavujú v našich sídlach už dnes a múdre samosprávy preto pripravujú a postupne realizujú plány na prispôsobenie krajiny na zmeny klímy. V našich podmienkach sa ukazuje byť ako kľúčová a najakútnejšia téma vody. Vplyvom globálneho otepľovania bude dochádzať k čoraz častejším, dlhotrvajúcim obdobiam bez dažďa. Ale taktiež k búrkam, ktoré prinesú veľké množstvo zrážok. Rozumné hospodárenie s vodou sa v blízkej budúcnosti stane kľúčovým. Opatrenia je však potrebné realizovať už dnes a pripraviť sa tak na budúce zmeny, ktoré pocítia hlavne dnešný mladí ľudia.

Realizácia projektu bude situovaná v meste Zvolen. Tímy mladých ľudí budú po informačných a vzdelávacích stretnutiach poukazovať na problémy spojené s vodou (znečistenie potokov a riek, zvýšený odtok vody z mestského prostredia, plytvanie vodou...) a zároveň budú hľadať opatrenia na dosiahnutie zlepšenia súčasného stavu.

Trvanie aktivít: 07/2017 - 03/2018

Aktivity:

- informačné stretnutia pre deti ZŠ, stredoškolákov aj študentov univerzity (klimatická zmena, ochrana vôd a pod.)

- verejné podujatia a/alebo inštalácie upozorňujúce na tému a problémy

- monitoring vody (vodných tokov) priamo v teréne

- plánovanie opatrená pre ochranu vody a krajiny deťmi

- záverečné "klimatický panel" detí o budúcnosti

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa projektu (či už ako pedagóg/gička ZŠ, alebo ktokoľvek iný), kontaktujte nás!

 

Projekt "Staráme sa o vodu a mesto" realizujeme vďaka finančnej pomoci z Fondu Hodina deťom, ktorý administruje Nadácia pre deti Slovenska.