Artvironment

 

Mládežnícka výmena v rámci programu ERASMUS+ je stretnutie mladých ľudí z Ruska, Moldavska a Slovenska. Primárnym cieľom je získať obraz o kultúre a ľuďoch z iných komunít, vidieť nové miesta, rozprávať sa, prekonávať predsudky, získavať nové skúsenosti.

Témou projektu je umenie a životné prostredie – resp. ako využívať rôzne umelecké techniky pre zvyšovanie povedomia o potrebe chrániť životné prostredie. Účastníkmi mládežníckej výmeny bude 7 ľudí zo Slovenska, 6 z Moldavska a 6 z Ruska. Títo budú diskutovať o tom, aké problémy životného prostredia vnímajú ako akútne v komunite, odkiaľ prichádzajú. Absolvujú niekoľko workshopov, ktoré budú viesť sami účastníci projektu, navštívia miesta súvisiace s ochranou životného prostredia (pozitívne aj negatívne). Výsledkom bude návrh (kultúrnych) aktivít na otvorenie verejnej diskusii o problémoch životného prostredia.

Miesto: Krasnojarsk (Rusko)

Trvanie výmeny: 9. 10. 2017 - 18. 10. 2017 (plus prípravné a hodnotiace aktivity)

Názov projektu: Artvironment

Číslo projektu: 2017 - 2 - SK02 - KA105 - 001473

Zúčastnené organizácie:

Združenie Slatinka zo Slovenska, ktorého poslaním je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova a vzdelávanie.

INTERA z Krasnoyarska z Ruska, ktorá sa zaoberá hlavne prácou s mládežou – organizuje mládežnícke výmeny vysiela mladých ľudí na európsku dobrovoľnícku službu.

PARCURILE VIITORULUI – mladí aktivisti z Moldavska, ktorí majú za sebou niekoľko úspešných kampaní, pracujú s mladými ľuďmi a témami ochrany životného prostredia.