Záhrady pre deti v Slatinke

 

V Slatinke máme na dobu neurčitú v prenájme priestory bývalej školy s dvorom a záhradou. Za niekoľko rokov sme tu urobili množstvo aktivít s deťmi aj dospelými zameraných na environmentálne vzdelávanie. Ukazuje sa, že deti sú prirodzene zvedavé a radi objavujú prírodu. Tradičné spôsoby výučby v škole sú málo vyhovujúce prirodzenému spôsobu učenia sa, učebnice či priestory škôl neposkytujú takmer žiadne príležitosti, aby si deti mohli vybrať sebe vlastný spôsob učenia sa o prírode, a tak sa u mnohých detí záujem o prírodu a zvedavosť rýchlo strácajú. V Slatinke chceme preto spolu s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami vytvoriť priestor vhodný na hry, učenie sa v prírode, ktorý umožní deťom skúmať a objavovať prírodu, skúšať a bezpečne riskovať ... Využijeme pri tom skúsenosti z participatívneho plánovania školských areálov aj kontakty s partnermi, ktorí sa venujú prírodným záhradám. Vytvoríme tak priestor pre učenie sa o prírode inšpirujúci dospelých na podobné úpravy napr. pri školách.

Záhradu upravia dobrovoľníci na základe plánu vytvoreného deťmi, mladými ľuďmi aj rodičmi. Následne vytvorený priestor odskúšajú ďalšie deti ZŠ počas pravidelných stretnutí v záhrade (učenie sa o prírode v prírode). V druhej etape projektu po vzdelávacích seminároch deti a mladí ľudia spoločne vytvoria plán na úpravu ďalšieho verejného priestoru - pri rieke, ktorý je úplne prístupný. Pri tom si overia teoretické vedomosti zo seminárov, zapoja do plánovania svojich vrstovníkov a vytvoria reálny plán úprav. Ten zrealizujú dobrovoľníci po skončení projektu.

Verejné akcie v rámci projektu: 

Prednáška Ivany Poláčkovej, CEEV Živica: Záhrady, ktoré učia (15. 2. 2019 vo Zvolene)

 

Workshop o prírodných záhradách a učení sa detí v prírode so Silviou a Štefanom Szabóovcami z o.z. SOSNA (15. 9. 2018 v Slatinke), pozvánka v jpg na stiahnutie TU.

 

Projekt "Záhrade pre deti v Slatinke" je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu hodina deťom. Materiál na úpravu záhrady je zakúpený vďaka podpore z programu Spojme sa pre dobrú vec
2018 Nadácie Orange.