Bezpečne do školy - ZV pešibus

 

Autá sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Ich počet z roka na rok narastá a to nielen v mestách, ale aj na dedinách. Vodiči agresívnou jazdou a parkovaním na nevhodných miestach ohrozujú chodcov, obzvlášť detí. To si uvedomujú aj mnohí rodičia, a kvôli bezpečnosti vozia radšej svoje deti autom priamo pred školu. Okolie škôl sa však takto stáva ešte nebezpečnejšie, k čomu sa pridáva ešte množstvo ďalších, deťmi a mladými ľuďmi subjektívne vnímaných nebezpečných javov.

V roku 2011 sme v Združení Slatinka zrealizovali projekt na podporu nemotorovej dopravy vo Zvolene. Reagovali sme tým na zvyšujúci sa počet rodičov, ktorí vozili deti do školy autom, čím sa okolie ZŠ stávalo najmä ráno neprehľadným a nebezpečným. S deťmi z troch ZŠ vo Zvolene sme pomocou GPS zmapovali okolie ich škôl a nebezpečné miesta sme označili. V tom čase sme však nevedeli poskytnúť rodičom alternatívu, ako pomôcť deťom chodiť do školy bezpečnejšie a nie autom. To sa zmenilo v súčasnosti - na základe školení o komunitách priateľským deťom a skúseností/inšpirácií z iných miest, sme sa rozhodli urobiť ďalší krok - skúsiť uveriť fungovanie tzv. pešibusu. Inšpiráciu sme hľadali v meste Nováky a Banská Bystrica, pričom naša pôvodná predstava bola prispôsobená výsledkom dotazníka pre deti, ktorý sme rozdali na troch základných školách vo Zvolene.

Ako začať s pešibusom pre deti?

Pešibusy – sprevádzanie detí dospelými bezpečnými cestami do škôl, už funguje aj na Slovensku. Inšpirujte sa skúsenosťami zozbieranými v rámci projektu Združenia Slatinka „Bezpečné cesty do školy – ZV pešibus“ z mesta Nováky a Banskej Bystrice. Môžete postupovať napríklad takto:

 • oslovte rodičov, vedenie školy a pod., či by bol záujem o pešibus
 • prejdite si pešo celú vytipovanú trasu od začiatku do školy – najlepšie s dieťaťom v bežnom pracovnom dni (kvôli reálnej rýchlosti pohybu), pri tom použite niektorú z dostupných aplikácií napr. na mobilný telefón, ktorá zaznamenáva čas, vzdialenosť a miesta, kde sa pohybujete
 • vytipujte vhodné miesta zastávok „pešibusu“ – dobre viditeľné miesta, na križovatkách s inými cestami (odkiaľ deti prichádzajú), vhodné na to, kde sa môžu deti počkať, kde nemusia chodiť decká krížom cez cestu alebo obchádzať dačo kvôli priechodu
 • vytvorte mapu pešibusu s reálnymi časmi odchodov zo zastávok, ktorú poskytnete ostatným záujemcom
 • zabezpečte náhradných vodičov (rodičov či iných zodpovedných dospelých, s ktorými sa budete striedať alebo zastupovať)
 • dohodnite spôsob komunikácie s ostatnými rodičmi (napr. messanger skupina, kde sa potvrdzuje nastúpenie a vystúpenie do pešibusu)
 • zoznámte každé dieťa a rodičov s pravidlami (deti nesmú používať mobil, ani na fotenie ...)
 • zabezpečte bezpečnostné prvky (reflexné vesty, ukazovateľ „Stoj“), skúste myslieť aj na motiváciu (napr. preukazy a pečiatky pre účastníkov)
 • bezpečne a úspešne kráčajte pešo s deťmi, zážitky sú isté :-)
 • priebežne urobte hodnotiace stretnutia s deťmi, vodičmi aj pedagógmi, aby ste mali ich spätnú väzbu a vedeli pešibus vylepšovať.

Indikátory samosprávy rešpektujúca práva detí a mladých ľudí v oblasti dopravy

Nadácia pre deti Slovenska dlhodobo rozvíja koncept budovania samospráv rešpektujúcich práva detí a mladých ľudí. UNICEF definuje deťom a mladým ľuďom priateľské mesto alebo komunitu ako miestny systém dobrej správy vecí verejných zaviazaný napĺňať práva dieťaťa. Je to mesto alebo komunita, kde hlas, potreby, priority a práva detí sú integrálnou súčasťou verejných politík, programov a rozhodnutí. Je to vo výsledku mesto, ktoré je pre všetkých. Jeden z dôležitých aspektov, ktoré deti, mladí ľudia a hlavne ich rodičia denne riešia, je doprava. Je to jednak kvôli tomu, že dostať deti do školy (a dospelých do práce) načas a bezpečne je čoraz väčšou výzvou. Druhou stránkou veci je potom vplyv motorizácie na životné prostredie, komunitu, zdravie detí aj dospelých. Viac informácií o tejto téme nájdete na www.codetipotrebuju.sk. Tu nájdete niektoré zo základnýchukazovateľov samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí v oblasti dopravy, verejných priestorov:

 • jestvujú upravené chodníky pre chodcov, kočíky, bicykle, kolobežky, korčuliarov a skateboardistov, ktoré sú dostatočne široké, osvetlené a ktoré majú dobre vyriešené prechody na križovatkách (kde sa stáva veľké percento nehôd);
 • jestvujú vyhradené miesta na odkladanie bicyklov s dostatočným priestorom na detské prívesné vozíky a detské bicykle
 • jestvujú programy, ktoré podporujú deti a mladých ľudí, aby šli do školy pešo alebo na bicykloch
 • prechody pre chodcov sú regulované tak, aby deti a mladí ľudia mali dostatok času na bezpečný prechod cez cestu
 • šoféri prostriedkov verejnej dopravy sú trénovaní v oblasti potrieb rodín s malými deťmi alebo samostatne cestujúcich detí a mladých ľudí
 • deti a mladí ľudia majú na školách dopravnú výchovu
 • deti a mladí ľudia sú zapojení do navrhovania verejnej dopravy
 • jestvujú prieskumy a plánovacie iniciatívy na zistenie lokalít s najväčším výskytom dopravných nehôd a príčin nehôd u detí a mladých ľudí
 • hustá premávka je odklonená od školy a parkov
 • je prikázaná znížená rýchlosť hlavne v okolí škôl
 • na prechodoch a rohoch ulíc sú znížené obrubníky alebo zabezpečené nájazdové rampy na bicykle, cyklochodníky sú oddelené od ciest (napr. trávou) 

 

Trvanie projektu: 03/2019 - 08/2019

Viac informácií: slatinka(at)changenet.sk

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.