Bezpečné turistické trasy

 

Žijeme v dobe, kedy technologický pokrok udáva trend vo vývoji životného štýlu. Čoraz viac dospelých z rôznych dôvodov preferuje sedavý spôsob života s nedostatkom fyzických aktivít. Väčšina detí sa dnes dostane do prírody (alebo vôbec von) iba obmedzene. Už viac rokov sa medzi odborníkmi hovorí o probléme "interiérového detstva", ktoré v dospelosti prináša vážne zdravotné, sociálne, ekonomické aj environmentálne dôsledky. Športovanie sa presúva do hál či priestorov vo vnútri, kde sa ale nezriedka za vstup platí a teda šport začína byť dostupný lepšie sociálne a ekonomický situovaným rodinám. Tento problém sa týka nielen mestských detí, ale už aj detí žijúcich na vidieku. V okolí väčšiny slovenských sídiel pritom dodnes existuje sieť turistických chodníkov a zaujímavých miest. Väčšinu z nich (ak nie všetky) upravujú dospelí a preto sú prispôsobené hlavne pre dospelých. Turistika na trasách prispôsobených deťom by mohla byť športom bezpečným a dostupným pre rodiny či školské kluby.

Blízke okolie mesta Zvolen ponúka množstvo turisticky zaujímavých lokalít. Náš projekt sa na tieto lokality pozrie detskými očami, ktoré hladia na svet z nižšej (a inej) perspektívy ako dospelí. Skupiny detí zmapujú terén a upozornia na miesta, ktoré sú z ich pohľadu nebezpečné. Zároveň lepšie spoznajú svoje okolie, utužia medziľudské vzťahy a objavia čaro turistiky. Nemenej dôležitým cieľom je vzbudiť u detí trvalý záujem o pobyt v prírode natoľko, aby sa do nej pravidelne vracali aj so svojimi rodičmi a inými dôležitými dospelými.

Projekt realizujeme vďaka podpore z grantového programu Športujem rád a bezpečne - Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 poisťovňa KOOPERATIVA.

       

Trvanie aktivít: 1. 1. 2017 - 31. 8. 2017

Aktivity

  • zaslanie ponuky na ZŠ,komunikácia s pedagógmi, výber zapojených skupiniek detí (min. 3)
  • stretnutia s deťmi na vybraných ZŠ - predstavenie turistických lokalít, diskusia o správaní sa v prírode, možných problémoch a riešenia (čo robiť pri zablúdení, stretnutí s medveďom a pod.)
  • mapovanie turistických trás s deťmi - výlety a turistické vychádzky, spoločné aktivity s deťmi a dospelými, zdokumentovanie bezpečných a nebezpečných častí, prvkov apod.
  • spracovanie výsledkov do odporúčaní, ich prezentácia na záverečnom workshope
  • spolu s mladými dobrovoľníkmi INEX work campu - oprava vybraného úseku či turistickej trasy (podľa výsledkov mapovania)
  • informovanie o aktivitách, stretnutia projektového tímu, dobrovoľníkov

Kontakt na projektového manažéra: Martin Tóčik, matotocik # gmail.com