Združenie Slatinka

vzniklo v roku 1993 ako reakcia občanov na znovuobnovenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Jeho poslaním je ochrana prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálny výchova a vzdelávanie.

Aktivity vyvíjame najmä vďaka dobrovoľníckej práci svojich členov a sympatizantov. Našimi partnermi sú občania v regióne, kde pôsobíme, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne organizácie aj akademické inštitúcie. Združenie pracuje nezávisle od záujmov politických a hospodárskych subjektov.

financne podpora 2022

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Ako môžete pomôcť Združeniu Slatinka

Ľudia v Združení Slatinka

Ľudia v Združení Slatinka

Kto vedie a kto pracuje pre združenie

Dokumenty

Dokumenty

Výročná správa, fakturačné údaje, stanovy a iné dokumenty

Podporte finančne činnosť Združenia Slatinka

Publikácie

Aktuality

Dedina Slatinka už jestvuje viac ako šesť storočí. Jej kronika zachytáva udalosti od prvej písomnej zmienky po koniec osemdesiatych rokov 20. storočia, posledný záznam je z roku 1989.
Obec sa spomína prvý raz roku 1388 ako Zalatha. Ďalšie známe názvy a spôsoby ich písania: 1393 Slathna, 1406 Zalathna – Minor et Maior, 1424 Zalatha, Kyzalatha, 1808 Malá Slatina, Kisszalatna, od roku 1927 Slatinka. Ľudovo Malá Slatinka, žartovne Malé Košice – šípkári. O pôvode obce rozprával legendu Ondrej Beňo, podľa neho obec založili dvaja rybári Beňo a Necpal, a pôvodne sa nenachádzala pri rieke, ale pod lesom na dolinke.

Vodné dielo Slatinka je plánované medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou na rieke Slatina takmer 60 rokov. Ohrozuje 12 km údolie s cennými biotopmi, ale aj dedinu Slatinka. Tá existuje aj napriek tvrdej dlhoročnej stavebnej uzávere zrušenej až v r. 2001. VD Slatinka chce budovať štát - investorom by mala byť Vodohospodárska výstavba š.p. Účel stavby sa neustále mení, vie sa iba to, že by malo ísť o akumulačnú priehradu s objemom cca 27 mil. m3 úžitkovej vody. Ani investor však nevie, kto by mal čerpať vodu z tejto nádrže, kto by mal znášať náklady na jej výstavbu, ani koľko by výstavba stála.

Združenie Slatinka hovorí NIE priehrade na Slatine zo zdrojov štátu. Celospoločenská priorita (verejný záujem) – udržanie minimálneho ekologického prietoku v Hrone, je bez odberov súkromných odberateľov vody, zachovaná aj bez výstavby VD Slatinka. Ak priehradu potrebujú súkromní investori a odberatelia vody na dolnom Hrone, nech si tieto zdroje vody zaplatia a vyargumentujú štátu, prečo je pre nich priehrada na Slatine lepšie riešenie ako menšie a lacnejšie zdroje vody na dolnom Pohroní.

Údolie rieky Slatiny na úseku medzi Zvolenskou Slatinou a vodnou nádržou Môťová je jedným z posledných zachovalých stredohorských údolí s meandrujúcou riekou v strednej Európe. Jeho najväčšou hodnotou je rozmanitosť prírodne cenných a pritom ľudskou činnosťou málo narušených biotopov a rôznych biotopov, z ktorých majú celoslovenský význam najmä lokality Krpele, Veľká zákruta, Ľubica - Prosisko a Sitárka.

Okolie rieky tvoria brehové porasty, zvyšky podhorských a nížinných lužných lesov s prevládajúcou jelšou lepkavou. Vďaka priaznivej orientácii údolia boli vytvorené podmienky pre rozšírenie teplomilných spoločenstiev. Bolo tu zistených 552 druhov vyšších rastlín, vrátane 9 ohrozených a 15 potenciálne ohrozených, zahrnutých v Červenom zozname Slovenskej republiky. Celé údolie predstavuje zachovalý biotop aj pre vtáctvo, najmä pre druhy viazané na pobrežnú vegetáciu. Zo 123 zistených druhov vtákov je 97 chránených. Vzácny je výskyt vydry riečnej, ktorá je indikátorom zdravého prostredia a symbolom čistých vodných tokov.

Náučný chodník Vás prevedie časťou údolia od vodnej nádrže Môťová, kam ústi rieka Slatina, po dedinu Slatinka a späť. Virtuálna prechádzka údolím rieky Slatina je TU.

Projekty

"Zelená skrinka" je ekoporadňa pre aktívnych občanov, ktorí sa chcú zúčastniť rozhodovania o dokumentoch a projektoch s vplyvom na životné prostredie.

Našou ambíciou nie je riešiť problémy iných, ale podeliť sa s informáciami a skúsenosťami, ktoré sme získali a ktoré považujeme za účinné. V ekoporadni nájdete základné rady, ako predchádzať vzniku aj ako riešiť niektoré z najčastejších problémov životného prostredia. Ak nenájdete odpoveď medzi týmito radami, kontaktujte nás kvôli individuálnym konzultáciám.

V tejto časti nájdete konkrétne rady, čo robiť v niektorých situáciách týkajúcich sa problémov životného prostredia:

  • Zeleň
  • Zvieratá
  • Voda
  • Ovzdušie
  • Odpad
  • Verejný poriadok a hluk

Na ochranu životného prostredia z pozície aktívneho občana je možné využiť rôzne nástroje oslovenia úradov a inštitúcií, ktoré by mali ochranu reálne vykonávať a zabezpečovať. O časti z sú spracované rôzne publikácie - niektoré s veľmi praktickým návodmi, iné obsahujú skôr zoznam inšpiratívnych rozhodnutí a súdnych nálezov.

V tejto časti nájdete odkazy na užitočné publikácie, príručky a weby organizácií.

 

Partneri

Kontakt - Združenie Slatinka

Združenie Slatinka, ul. J. Kozačeka 11, Zvolen

poštová adresa: P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen

Nájdete nás najlepšie po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore v Dome služieb na 3. poschodí (kanc. č. 4-15)

045 - 5335 701, zdruzenieslatinka(at/zavináč)gmail.com