2 % pre Slatinku v roku 2021

 

Hoci oficiálne neexistuje a nikomu nepatrí, po moste v Slatinke ročne prejdú tisícky ľudí. Okrem miestnych, tiež turisti, milovníci prírody či športovci. Jediný most spájajúci dve časti dediny však potrebuje generálnu opravu. Aby sa domáci dostali domov. Aby mohol turistický okruh údolím Slatiny fungovať i naďalej.
Pomôžte nám darovaním 2 % dane, a neskôr aj účasťou na opravách, sprostredkovaním lacnejších služieb či materiálu, aby bol takýto podhľad z mosta na rieku a dedinu Slatinka možný aj v budúcnosti. Potrebné údaje:
- forma: občianske združenie
- názov: Združenie Slatinka
- adresa: J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen 960 01
- IČO: 31936105

Ako na to - krok po kroku.

Ak ste zamestnanec, možnosť darovať 2 % bola iba do 30. 4. 2021. Príležitosť pomôcť Slatinke bude opäť o rok.

Ak ste živnostník, máte s.r.o. alebo inú firmu, alebo podávate daňové priznanie - možnosť darovať max. 2 % už máte iba v tom prípade, ak máte odložený termín na podanie daňového priznania. V tom prípade:

A) fyzické osoby a živnostníci, ktorí v r. 2021 podávajú daňové priznanie za rok 2020

- forma: občianske združenie
- názov: Združenie Slatinka
- adresa: J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen 960 01
- IČO: 31936105

  • ak ste v r. 2020 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod., môžete darovať až 3 % dane. K daňovému priznaniu potrebujete priložiť potvrdenie od tejto organizácie – kvôli potvrdeniu od nás kontaktujte slatinka(zavináč)changenet.sk (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
  • riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).
B) právnické osoby
  • vypočítajte si Vaše 1 % resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Celé 2 % dane môžete darovať iba vtedy, ak ste ako právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2021) zároveň darovali financie vo výške 0,5 % dane formou priameho daru na verejnoprospešné účely (hocikomu, nielen vybranému prijímateľovi, ktorému teraz chcete poukázať daň). Poukázať môžete aj menej ako 1 % (resp. 2%), vždy však musí byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

- forma: občianske združenie
- názov: Združenie Slatinka
- adresa: J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen 960 01
- IČO: 31936105

  • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali.

Poznámky

- naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu alebo ste ju už zaplatili počas roka 2020 v preddavkoch či zrážkach zo mzdy.

- tým, čo podávajú daňové priznania: na účely darovania 2 - 3% dane okrem daňového priznania nepodávate ďalšie doklady preukazujúce prípadné priame darovanie financií, ani vyhlásenia. Prikladáte iba povinné prílohy daňového priznania (napr.  doklady o príjme), ale to nesúvisí s darovaním 2 % dane. Iba v prípade, ak poukazujete 3 % dane, musíte priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v r. 2019 (min. 40 hod.)

- vo  „Vyhlásenie na poukázanie 2 %...“ sa do kolónky ROK píše 2020. Združenie Slatinka nemá SID, túto kolónku nevyplňte.

- ak by ste sa chceli prísť pozrieť, čo v Slatinke robíme a na čo používame 2 - 3 % dane od občanov a právnických firiem, radi vás v dedinke privítame a budeme sa vám venovať. O použití 2% dane v minulých rokoch nájdete informácie v našich výročných správach TU, príp. v obchodnom vestníku, kde zverejňujeme stručné informácie o použití prostriedkov.

Ak nemôžete darovať 2 % dane alebo ste už darovali niekomu inému, opravu mosta môžete podporiť aj cez zbierku na TU

Publikácie

Aktuality