Čistíme Náučný chodník Údolím Slatiny

 

Náučný chodník Údolím rieky Slatina vedie od konca priehrady Môťová (mokraď národného významu Krpele) do dediny Slatinka a späť. V r. 2000 ho "založilo" Združenie Slatinka a stará sa o neho prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek doteraz.

Kde je chodník Údolím Slatiny a ako sa sem dostanete?

Chodník začína na konci priehrady Môťová, v lokalite Krpele. Je to jediná mokraď národného významu v okrese Zvolen. Dá sa sem dostať pešo zo zastávky MHD "Sekier, dom dôchodcov" - popri priehrade pravou stranou po asfaltke, až na koniec (cca 3,5 km) alebo autom. Odparkovať je potrebné pri informačnej tabuli - je tu dosť priestoru, a ďalej sa už dá ísť dobre pešo aj s deťmi.

Vzdialenosť od začiatku chodníka (stanovište 1) do dediny Slatinka je približne 5 km, späť je to rovnaká vzdialenosť. Celý chodník má 7 zastávok a úvodnú informačnú tabuľu s mapou a zásobníkom na tlačené informačné materiály - sprievodcu chodníkom. Vedie nenáročným terénom popri rieke a v zaujímavých spoločenstvách údolia. TU si stiahnite brožúrku - sprievodcu po chodníku s mapou (v pdf) alebo TU si pozrite základné informácie na stránke venovanej náučným chodníkom na Slovensku. Virtuálna prechádzka údolím rieky Slatina je aj TU.

Prečo je chodník situovaný práve v tomto území?

Údolie rieky Slatiny na úseku medzi Zvolenskou Slatinou a vodnou nádržou Môťová je jedným z posledných zachovalých stredohorských údolí s meandrujúcou riekou v strednej Európe. Jeho najväčšou hodnotou je rozmanitosť prírodne cenných a pritom ľudskou činnosťou málo narušených biotopov a rôznych biotopov, z ktorých majú celoslovenský význam najmä lokality Krpele, Veľká zákruta, Ľubica - Prosisko a Sitárka.

Okolie rieky tvoria brehové porasty, zvyšky podhorských a nížinných lužných lesov s prevládajúcou jelšou lepkavou. Vďaka priaznivej orientácii údolia boli vytvorené podmienky pre rozšírenie teplomilných spoločenstiev. Bolo tu zistených 552 druhov vyšších rastlín, vrátane 9 ohrozených a 15 potenciálne ohrozených, zahrnutých v Červenom zozname Slovenskej republiky. Celé údolie predstavuje zachovalý biotop aj pre vtáctvo, najmä pre druhy viazané na pobrežnú vegetáciu. Zo 123 zistených druhov vtákov je 97 chránených. Vzácny je výskyt vydry riečnej, ktorá je indikátorom zdravého prostredia a symbolom čistých vodných tokov.

Celé územie je stále ohrozené pripravovaným vodným dielom Slatinka, voči ktorému združenie presadzuje environmentálne, sociálne aj ekonomicky priaznivejšie alternatívy.

Kto sa stará o chodník "Údolím rieky Slatina"?

Chodník je povolený rozhodnutím príslušných úradov, a jeho správcom je Združenie Slatinka. Starostlivosť o náučný chodník Údolím rieky Slatina je zabezpečovaná dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Tí od jari chodník čistia od odpadu naplaveného vodou, strihajú konáre rastúce do chodníka a príp. odstraňujú padnuté stromy, značia chodník (biely štvorec so zelenou čiarou krížom), osádzajú a opravujú smerovníky, drevené mostíky nad mokré časti, schodíky v strmejšej časti a pod. Podporu pre tieto práce združenie získava od rôznych nadácií, z darov alebo z príjmu tzv. 2 % dane od firme aj bežných ľudí.

Združenie Slatinka okrem toho sprevádza po chodníku po dohode skupiny žiakov a študentov, organizuje spoločné prechody či monitoring vzácnych druhov živočíchov a rastlín.

Ako pomôcť pri starostlivosti o náučný chodník?

V týchto dňoch je chodník čoraz častejším cieľom vychádzok ľudí nielen zo Zvolena a okolia. Prvý aprílový víkend tohto roku sme odskúšali individuálne čistenie údolia. Vyzbieralo sa množstvo odpadu, ale samozrejme - o chodník sa treba starať aj naďalej. Budeme radi, ak na chodníku:

  • nebudete odhadzovať odpadky, zoberiete si so sebou všetko, čo ste do lesa priniesli
  • zoberiete so sebou vrece, a naopak zoberiete s lesa odpad doplavený vodou - najmä priamo pri rieke bývajú zachytené PET fľaše a iný, najmä plastový odpad. Vrecia je potrebné zobrať so sebou do kontajnera alebo zberového dvora
  • dodržiavajte všetky pravidlá a obmedzenia na zabránenie šírenia ochorenia COVD-19 (rúška, rukavice, nestretávajte sa v skupinách atď.)
  • v súčasnosti má väčšina živočíchov mláďatá alebo ich očakávajú. Správajte sa v prírode ohľaduplne, psíkov si dajte na vodítka (ak kvôli ľuďom)
  • ak uvidíte spadnutý strom, smerovník, zničený mostík - dajte nám vedieť emailom slatinka(zavináč)changenet.sk - čo najskôr sa pokúsime veci dať do poriadku. Ak si myslíte, že by ste dokázali pomôcť pri oprave, dajte nám vedieť tiež - šikovné ruky privítame, poskytneme náradie, materiál a pod.

 

  
Publikácie

Aktuality