Jarné čistenie parku Lanice

 

Pozývame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na jarné čistenie okolia jazierka v mestskom parku Lanice. Stretnutie: štvrtok 23. 3. 2023 o 16,00 hod. pri penzióne Almada. Následne pôjdeme popri vode okolo jazierka. Čistiť bude približne 1 - 2 hodiny. Vrecia a rukavice na čistenie budú pripravené. Prosíme o vhodnú obuv a oblečenie do prírody.

Touto akciou sa symbolicky pripájame ku medzinárodnej akcii Hodina Zeme, ktorá je tento rok zameraná aj na obnovu prírodných lokalít - https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

Prečo čistíme okolie jazierka v parku Lanice?

Ide o prírodne najcennejšiu čast parku - posledný zvyšok pôvodného koryta rieky Hron vo Zvolene. Po reguláciách rieky zostali podobné jazierka na viacerých miestach, ale postupne boli zavážané odpadom, zastavané alebo jednoducho zničené pri rozvoji mesta. Ich hodnota je však vysoká - nielen ako lokality, ktoré umožňuje prežitie chránených a vzácnych organizmov priamo v mestskom prostredí, ale aj ako miesta, ktoré pozitívne vplýva na mikroklímu a obeh vody, pohlcovanie hluku a znečisťujúcich látok z ovzdušia. Bohužiaľ, niektorí obyvatelia a návštevníci nášho mesta znečisťujú prírodu odhadzovaním odpadkov, príp. na "opustené" miesta vyhadzujú odpady z opráv bytov, z čistenia svojich obchodov či domovov. Tento odpad však do prírody nepatrí - a preto musíme aj Lanice priebežne čistiť a likvidovať tu pohodený odpad.

Viac informácií o činnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v parku Lanice nájdete na https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodne-lokality-v-meste

Združenie Slatinka je informačným bodom pre dobrovoľníctvo v regióne Zvolena, viac informácií o činnosti Centra dobrovoľníctva nájdete na https://www.centrumdobrovolnictva.sk/

 

Publikácie

Aktuality