Continental podporil úpravu náučného chodníka

 

Náučný chodník Údolím rieky Slatina vedie od konca priehrady Môťová (mokraď národného významu Krpele) do dediny Slatinka a späť (informácie a mapy nájdete napr. na http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-udolim-rieky-slatiny/) Starostlivosť o náučný chodník Údolím rieky Slatina je zabezpečovaná dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Po jeho generálnej oprave v r. 2017 - 2018 postupne dopĺňame ďalšie prvky (smerovníky, mostíky), chodník čistíme a prestrihávame konáre zasahujúce do chodníka, obnovujeme značenie.

Sezónu v roku 2019 sme ukončili jesennou vychádzkou spojenou s poznávaním tajomného údolia pri dedine Slatinka s cennými spoločenstvami, živou riekou a krásnymi zákutiami.

V roku 2019 sa Združenie Slatinka staralo o náučný chodník vďaka podpore z Nadačného fondu Continental Automotive, ktorý administruje Nadácia Pontis. 

Viac informácií o náučnom chodníku a prírodných hodnotách údolia rieky Slatina, v ktorom je situovaný, nájdete TU alebo aj na oficiálnej stránke o náučnýcho chodníkoch na Slovensku TU.

 

 

 

Publikácie

Aktuality