Svetový deň životného prostredia vo Zvolene

 

Po oslavách Dňa Zeme, ktoré sa vo Zvolene uskutočnili od 17. 4. do 2. 5. 2019, sme spoločne s ďalšími organzáciami pripravili aj aktivity pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Svetový deň životného prostredia (World Environment Day) - 5. júna - si každoročne pripomíname od roku 1973 a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme (Švédsko). Cieľom akcií, ktoré sa pri príležitosti tohto "sviatku" organizujú, je upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené s životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. Viac o globálnych problémoch ŽP nájdete napríklad tu: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html

6. jún 2019 (štvrtok)

9,00 - 13,00 hod. - mestský park Lanice, Zvolen

Informačné, vzdelávacie aj praktické aktivity o životnom prostredí, prírode v meste, parku Lanice a o tom, čo môžeme my všetci urobiť v prospech životného prostredia. Aktivity boli tradične určené v prvom rade pre deti ZŠ (I. stupeň), ale aj pre škôlkárov či staršie deti. Odohrávali sa na veľkej lúke pri ul. Štúrova a čiastočne pri jazierku oproti gymnáziu.

Podobne ako v rámci Dňa Zeme, ak tentoraz mali deti možnosť spoznávať "obyvateľov" mestského parku Lanice a ich prispôsobenia sa okoliu, vodné živočíchy, hmyz, dozvedieť sa o klimatických zmenách či priložiť ruku k starostlivosti o park.

Viac informácií na na FB TU.

Akcia je súčasťou projektov Združenia Slatinka podporených v rámci programu Erasmus+, na ktorých sa zúčastňujú dobrovoľníci z Ruska a Portugalska. Okrem dobrovoľníkov Združenia Slatinka aktivity pripravili ŠOP SR Správa CHKO BR Poľana, Stredoslovenské múzeum – Prírodovedná expozícia v Radvani a študenti a pedagógovia Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

 

Publikácie

Aktuality