Dobrovoľníci pomáhajú pri starostlivosti o Riekoles

 

Prelom júla a augusta 2023 strávi skupina 10 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek z Talianska, Španielska, Nemecka, Francúzska, Maďarska a Slovenska v Slatinke. Združenie Slatinka vytvorilo priestor pre aktivity mladých ľudí v rámci dlhodobej spolupráce s INEX Slovensko, ktoré realizuje projekt z Európskeho zboru solidarity.

Dobrovoľnícka skupina pomáha pri starostlivosti o prírodné lokality vo Zvolene a v okolí Slatinky. Okrem starostlivosti o náučný chodník Údolím rieky Slatina, ktorý potrebujeme opäť prečistiť, preznačiť a osadiť nové tabuľky, pomôžu pri manažmente prírodne cenných lokalít okolo rieky. V mestskom parku Lanice vo Zvolene pomôžu pri odstraňovaní inváznych a nepôvodných druhov bylín, a kosení frenventovanej časti okolia jazierka, bývalého koryta Hrona.

Fotografie z aktivít nájdete na FB stránke "Zachráňme Slatinku".

       

Publikácie

Aktuality