Zahraniční dobrovoľníci opäť pomáhali prírode

 

Tradičná letná dobrovoľnícka akcia pre mladých ľudí sa uskutočnila 21. 7. - 4. 8. 2019 v Slatinke v partnerstve s INEX Slovensko. Mladí dobrovoľníci a dobrovoľníčky z Francúzska, Grécka, Kórei, Bieloruska, Mexica, Ruska a Portugalska, ale aj Slovenska pomáhali pri údržbe verejných priestranstiev v Slatinke, kosení prírodných spoločenstiev v mestskom parku Lanice, prečistení náučného chodníka Údolím rieky Slatina aj pri drobných prácach v budove bývalej školy v Slatinke. Niektoré z aktivít boi určené aj pre verejnosť:

24. 7. 2019 (streda) - 9,00 - 15,00 hod. - kosenie parku Lanice vo Zvolene (kosenie inváznych druhov bylín, hrabanie na kopy, čistenie) a osadenie frotážneho panelu pre deti o vtákoch žijúcich v mestskom parku. Stretneme sa pri jazierku oproti gymnáziu (pri penzióne Almada). Podrobnosti o podujatí nájdete na FB - TU.

26. 7. 2019 (piatok) - 17,00 hod. - Slatinka, v záhrade za bývalou školou (dom č. 32) - osadenie frotážneho panelu pre deti o živočíchoch žijúcich v údolí rieky Slatina, po skončení Hody kultúr v Slatinke

30. 7. 2019 (utorok) - od 9,00 hod. - brigáda na náučnom chodníku Údolím rieky Slatina. Odchod spred bývalej školy (dom č. 32) o 9,00 hod. na chodník - prestrihávanie chodníka, obnova značenia, osadenie mostíkov nad potok

Úpravu náučného chodníka podporil Nadačný fond Continental Automotive v rámci projektu "Náučný chodník Údolím rieky Slatina".

Osadenie frotážneho panelu v Slatinke a v mestskom parku Lanice podporila Nadácia Ekopolis a značka Horalka. 

 

 
  

Publikácie

Aktuality