Európsky týždeň mládeže vo Zvolene

Vo štvrtok 27. mája 2021 od 13,00 do 15,00 sme spolu s KONEKTom - poradenským centrom pre mladých zbierali nápady mladých ľudí ako zlepšiť životného prostredie a dosiahnuť cieľ „Klimaticky neutrálne mesto Zvolen“.

Európska únia si v rámci schválenia tzv. Zelenej dohody stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Na úrovni miest a obcí, obdobne ako na iných úrovniach, to znamená to znamená, že sa v rámci sídla odstráni toľko emisií CO2, koľko sa vyprodukuje. To sa dá dosiahnuť napr. postupným ukončením používania fosílnych palív, celkovým znížením spotreby energie a zefektívnením jej využívania v doprave, bývaní, službách, ale aj podporou sekvestrácie uhlíka. V urbanizovanom prostredí ide o podporu jeho „ukladania“ v poloprírodných ekosystémoch, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú (zelené plochy, zvyšky mokradí a pod.). Hoci sa zatiaľ Zvolen neprihlásil k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, postupne aj naša samospráva „skladá“ plány na to, aby bolo mesto nielen pripravené reagovať na negatívne dopady zmeny klímy, ale sa aj robili opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov, priemyslu, dopravy atď. Tieto záväzky sú spísané v dokumente Program rozvoja mesta, a pre ďalšie obdobie bude zasa spracovaný plán pre rozvoj tzv. územia mestského rozvoja Zvolen (ktoré zahŕňa aj okolité obce). 

Keďže ide o dokument, ktorý sa týka aj budúcnosti detí a mladých ľudí, rozhodli sme sa získať od nich názory a doručiť ich samospráve mesta.

Ako to prebiehalo?

Na frekventovanom priestore Nám. SNP vo Zvolene, neďaleko PRIORu bol informačný stolík, a veľké papiere, na ktoré bolo možné zapisovať odkazy, návrhy a názory mladých ľudí. Hlavné otázky boli: Čo by odporúčali mladí ľudia zástupcom mesta Zvolen v oblasti zlepšenia životného prostredia? Na čo nezabudnúť a čo urobiť dnes na úrovni mesta Zvolen pre to, aby aj deti a mladí mali aspoň takú kvalitu života, ako máme my?

Zároveň boli k dispozícii letáky a informačné materiály o dobrovoľníctve, možnostiach štúdia, brigád, kariérneho poradenstva.

Akcia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen" a organizovali sme ho v rámci Európskeho týždňa mládeže.

Publikácie

Aktuality