Jesenné čistenie a prechod údolia Slatiny

 

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva sa koná už tradične od 16. do 22. septembra. Počas týchto dní majú dobrovoľníci a dobrovoľnícky príležitosť si vybrať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktorú pripravili občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie.

Združenie Slatinka pripravilo tento rok čistenie a jesenný prechod náučným chodníkom Údolím rieky Slatina. Toto miesto sme zvolili symbolicky preto, že v lete 2022 schválila vláda SR doplnenie zoznamu európsky významných lokalít a do siete najcennejších prírodných území Natura 2000 zaradila aj Slatinu medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Cenné územie tak získalo konečne ochranu, a to po 28 rokoch od spracovania prvého návrhu na vyhlásenie ochrany územia.

Stretnutie dobrovoľníkov/čiek: sobota 17. 9. 2022 o 13,00 v dedine Slatinka, pred domom č. 32 - pri moste (bývalá škola, ekocentrum Združenia Slatinka): https://goo.gl/maps/Kmr3tj9e7FQy2gjk7

Trasa: po náučnom chodníku Údolím rieka Slatina, z dedinky Slatinka do Zvolena a potom späť. Celá trasa má cca 8 km, možnosť odpojiť sa v polovici a pokračovať individuálne do Zvolena.

Organizačné pokyny: potrebné zobrať so sebou vodu a vlastné občerstvenie, zabezpečiť si vhodné oblečenie do lesa a obuv (podľa počasia a teploty vonku). Pripravíme rukavice, vrecia na odpad a dobrú spoločnosť. V Slatinke možnosť nabrať si vodu, a po skončení o cca 17,30 hod. malé občerstvenie pre účastníkov.

Doprava: Ako sa dostať do Slatinky? Buď autobusom zo Zvolena na zastávku Slatinka, rázcestie a potom pokračovať cca 2 km do dediny, alebo autom.

Informácie o podujatí priebežne aktualizujeme na FB

Publikácie

Aktuality