Slatinka súčasťou komunity priateľskej deťom

 

Združenie Slatinka je partnerom Nadácie pre deti Slovenska v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Prvé školenie pre zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v mestách Lučenec, Nové Zámky a Zvolen, bolo 3. – 5. októbra 2018 vo Zvolene. Fotografie a stručné informácie zo školenia, v rámci ktorého sme navštívili aj mestský park Lanice, inkluzívne ihrisko pre deti na sídlisku Západ a občianske centrum OKO nájdete TU.

Následne sme vo Zvolene spoluorganizovali pre verejnosť (15. - 16. 11. 2018 v penzióne ALMADA). Jeho obsahom bolo predstavenie konceptu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom, zadefinovanie prioritných potrieb detí a mladých ľudí v komunite mesta Zvolen, zdieľanie skúseností zo zahraničných konceptov (Fínsko, študijná cesta zástupcov združení a samosprávy v 10/2018), ako aj spoločné mapovanie organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi.

Druhé školenie pre koordinátorov sa uskutočnilo 20. - 21. marca 2019 v Nových Zámkoch. Informácie o obsahu školenia nájdete TU.

Šírenie informácií z druhého školenia v komunite mesta Zvolen sa následne bude konať 29. - 30. 5. 2019 v hoteli Poľana. TU nájdete informácie o programe a možnosti prihlásenia sa na workshop Výsledky mapovania potrieb detí a mladých ľudí vo Zvolene.

Viac informácií o tematike komunít priateľských deťom a mladým ľuďom nájdete na http://www.codetipotrebuju.sk/

Projekt Nadácie pre deti Slovenska je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

 

Publikácie

Aktuality