Zdieľanie skúseností v Rusku

 

Združenie Slatinka spolu s partnerskými organizáciami z Moldavska, Ruska a Portugalska pripravilo medzinárodné stretnutie ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, zaoberajú sa mestským životným prostredím, urbanizmom, umením alebo organizovaním kultúrnych a komunitných akcií. Stretnutie Learn Green Urban prebiehalo 29. októbra 2019 - 2. novembra 2019 v meste Stavropol v Rusku za účasti celkom 17 expertov. Hlavnou témou bola diskusia a zdieľanie skúseností o tom, ako vypočuť mladých ľudí, priviesť ich k  zdieľaniu spoločných hodnôt a zapojiť do tvorby priateľských mestských komunít.

Za Slovensko sme na prelome augusta a septembra ponúkli možnosť zúčastniť sa stretnutia pre 4 dospelých (od 18 rokov). Viac informácií nájdete v infoliste v pdf TU.

Stretnutie LEARN GREEN URBAN sa uskutočnilo vďaka podpore z programu Erasmus+

The project was an international meeting for youthworkers from 4 counties: Moldova, Slovakia, Russia and Portugal. All involved organizations had former experience in building communities, implemented project with impact on to local environment - anyway they had slightly different expertise, cultural background and experience what worth to share.
Participants came from youth organization, network, pool of trainers, community; had an experience in one of the topics of the meeting and they be able to share it with other participants and actively worked with young people in local level.

Fotografie - Pictures - in pdf

Výstupy v médiách - Outputs in the media - in pdf

Časový plán aktivít - Timetible - in pdf

 

Publikácie

Aktuality