Mládežnícka výmena v Rusku

 

V rámci programu ERASMUS+ sa stretli ruskí, moldavskí a slovenskí mladí dobrovoľníci v Krasnojarsku. Cieľom mládežníckej výmeny s názvom "Artvironment" bolo spoločne diskutovať o tom, ako informovať zaujímavou formou (umeleckými technikami) rovesníkov o životnom prostredí, aké problémy sú aktuálne v ktorej krajine a aké sú možnosti na ich riešenie zo strany mladých dobrovoľníkov.

Akciu zorganizovali tri partnerské organizácie: Združenie Slatinka zo Slovenska, INTERRA z Ruska a PARCURILE VIITORULUI z Moldavska. Celkovo sa mládežníckej výmeny zúčastnilo 19 ľudí, ktorí počas dní 10. - 17. 10. 2017 zorganizovali workshopy, semináre, diskusie, navštívili skládku odpadov, ekodedinu či národný park v blízkosti mesta.

Výstupom mládežníckej výmeny sú nielen nové kontakty, vedomosti a zručnosti mladých ľudí, ale aj niekoľko zaujímavých nápadov na komunikáciu konkrétnych problémov životného prostredia v Krasnojarsku, ktoré boli predstavené na verejnom ukončení projektu.

Mládežnícku výmenu vymysleli dve ruské dobrovoľníčky Nasťa a Naďa, ktoré boli v Združení Slatinka v r. 2016 na Európskej dobrovoľníckej službe (EDS). Už počas EDS sme spoločne rozmýšľali, ako sprostredkovať skúsenosti z práce rôznych organizácií, ktoré by sa dali replikovať a použiť aj v iných spoločenských či ekonomických podmienkach.

Blog jednej z účastníčok o Krasnojarsku TU.

Fotografie z aktivít mládežníckej výmeny nájdete na FB Združenia Slatinka TU.

 

Publikácie

Aktuality