Na Laniciach bude kosenie a čistenie

 

V rámci celoslovenskej akcie "Naše mesto" sa vo Zvolene uskutočnia dobrovoľnícke aktivity v parku Lanice. Väčšina dobrovoľníckych brigád sa po celom Slovensku uskutoční už v piatok 11. 6. 2021, ale vo Zvolene budeme pracovať až týždeň po tomto dátume. Okrem aktivít pre vopred prihlásených firemných dobrovoľníkov Continental AS, ktoré budú 18. 6. 2021 od 13,00 hod., sme pripravili príležitosti aj pre širokú verejnosť.
Náradie a nástroje budú k dispozícii, občerstvenie je potrebné priniesť si so sebou vlastné. Prosíme o vhodné oblečenie a obuv, a tiež o dodržiavanie opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia covid-19, ktorých aktuálne znenie nájdete TU

Verejné brigády a dobrovoľnícke aktivity

V utorok 15. 6. 2021 začíname o 16,00 hod. kosenie a hrabanie okolia jazierka oproti Gymnáziu Ľ. Štúra, prírodne cennej lokality s výskytom chránených druhov živočíchov. Jazierko predstavuje posledný zvyšok pôvodného koryta Hrona vo Zvolene. V jeho okolí dobrovoľníci Združenia Slatinka úspešne obnovujú prírode blízke spoločenstvá rastlín. Cieľom je postupne odstrániť invázne druhy - najmä zlatobyľ. Keďže sa pohybujeme v blízkosti vody, a pri jazierku hniezdi množstvo druhov vtákov, nechceme kosenie nechať na stroje, aby nedošlo k poškodeniu hniezd či znečisteniu.
Kosenie prináša pomerne rýchle pozitívne výsledky - zlatobyle je podstatne menej a je menšia, ako pred rokom, či pred viacerými rokmi.

Informácie o tejto akcii nájdete na FB: https://www.facebook.com/events/1199219257166482/

Pre širokú verejnosť je určené aj čistenie nelegálnej skládky odpadu v piatok 18. 6. 2021 od 13,00 hod. pri moste na ul. Študentská pri elektrárenskom kanáli. Je to blízko vysokoškolského internátu Bariny. Spod mosta bude potrebné vynosiť množstvo odpadu, preto sa nám zídu šikovné ruky.

Dobrovoľnícke aktivity s firemnými dobrovoľníkmi

Pre prihlásených firemných dobrovoľníkov z firmy Continental AS bude akcia v piatok 18. 6. 2021 od 13,00 hod. - budeme kosiť a hrabať okolie jazierka oproti Gymnáziu Ľ. Štúra, dokončíme to, čo sa nestihne v utorok. Zároveň chceme vyčistiť a nanovo natrieť ochranným olejom drevené prvky v parku, ktoré sa nachádzajú na lúke pri ul. Štúrova.

Naše mesto 2021 realizuje Nadácia Pontis, ktorej ďakujeme za podporu pri zabezpečení dobrovoľníkov aj materiálu podporu. Tiež 

 


 

 

Publikácie

Aktuality