Obnovená knižnica v Slatinke

 

Knižnica bola v Slatinke vždy v škole. Obyvatelia si spomínajú nielen na knihy, spôsob výpožičiek, ale aj tých čitateľov, ktorí prečítali najviac kníh. Po mnohých rokoch sme sa práve preto rozhodli knižnicu obnoviť.

Od júna 2016 do októbra 2016 sme v rámci niekoľkých väčších aj menších dobrovoľníckych brigád opravili a vymaľovali priestory pre knižnicu v bývalej škole, ktorú má v nájme naše združenie. Od augusta sme začali postupne triediť knihy pochádzajúce od miestnych ľudí, priateľov a tiež z archívu Združenia Slatinka, vyrobili sme police. Okrem toho sme v rámci obnovy knižnice usporiadali niekoľko komunitných a vzdelávacích podujatí, vrátane stretnutia rodákov a priateľov Slatinky.

Slávnostné otvorenie knižnice sa uskutočnilo 22. októbra 2016 v Slatinke. Bolo spojené s čítaním z dvoch nových kníh spisovateľa Jána Beňa, rodáka zo Slatinky. Deň pred tým sa uskutočnilo aj autorské čítanie pre deti III. ZŠ vo Zvolene.

Ďalšie verejné podujatia, ktoré sme postupne zorganizovali boli:

- 21. apríla 2017 - premietanie filmu Nesmrteľný les a rozprávanie o prírode s fotografom a filmárom Petrom Fialom.

- 16. júna 2017 - diskusia s kulturologičkou Veronikou Pleštinskouo tom, ako ľudia vnímajú svoje domovy, ak ich chce o ne pripraviť štát vo verejnom záujme. Pozvánka v .jpg TU.

- 17. júna 2017 - čítanie a diskusia o rodáčke z neďalekej Zvolenskej Slatiny, Terézii Vansovej. Čítať a stretnutím sprevádzal evanjelický farár zo Zvolenskej Slatiny - Branislav Kováč. Pozvánka na akciu v jpg TU.

Knižnicu sme obnovili vďaka Nadácii VÚB a jej zamestnaneckému programu "Pomôž svojej komunite", ktorý podporil aktivity v Slatinke sumou 1 300 €. Podporu nám poskytla aj Nadácia Orange, ktorá ocenila dlhodobú snahu o oživenie Slatinky v rámci oceňovania v r. 2016. Významnou mierou sa na obnove podieľali aj zahraničné dobrovoľníčky Nadja a Nasťa, ktoré strávili v Slatinke približne 4 mesiace v rámci programu Erasmus+. Aktivity v roku 2017 prebiehali vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

 

 

  
 

Publikácie

Aktuality