Prieskum kvality života vo Zvolene

 

Katedra sociálnej práce PF UMB, Združenie Slatinka a Mesto Zvolen pripravili prieskum na zistenie kvalita života vo Zvolene. Výsledky prieskumu pomôžu lepšie pripraviť projekty a služby mesta a združení.

Prezentácia výsledkov prieskumu bola 26. 1. 2017 v kaviarni Kafé Džezva vo Zvolene. Stretnutie bolo súčasťou cyklu diskusií Zvolen NAHLAS.

Stručná správa (predstavená na diskusii) je v .pdf TU.

Pozvánka na predstavenie výstupov v .pdf TU

Prieskum prebiehal od 28.11.2016 do 15. 12. 2016 a v súčasnosti je už uzavretý. Do vyhodnotenia bolo zahrnutých 503 odpovedí respondentov rôzneho veku, vzdelania, bydliska a sociálneho postavenia. Prieskum bol anonymný a údaje, ktoré poskytli respondenti budú použité len pre účely štatistického spracovania v rámci výskumu.

Ide o reprezentatívny prieskum inšpirovaný metodikou Vital Signs (viac na http://www.vitalsignscanada.ca), ktorá je prispôsobená na základe výskumov a prieskumov realizovaných v tejto oblasti v našich podmienkach. Spracovanie podobnej správy iniciovala a zabezpečovala Komunitná nadácia Zdravé mesto v r. 2013 pre mesto Banská Bystrica, a realizuje ju opätovne aj v týchto dňoch.

Metodika sa zameriava na rôzne ukazovatele kvality života, pričom vybrané boli také, ktoré sú jasne a dobre definované a merateľné; dáta o nich sú dostupné a spoľahlivé, je ich možné sledovať a porovnávať v ďalších rokoch a informácie o nich majú potenciál inšpirovať k akcii. Ku týmto otázkam sme pridali niekoľko špeciálnych pre mesto Zvolen resp. projekt LADDER (doprava, dotácie), v rámci ktorého je prieskum realizovaný.

Viac informácií o projekte, v rámci ktorého sa prieskum uskutočnil, nájdete TU.

Prieskum sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Únie miest Slovenska a ALDA v rámci projektu LADDER, ktorý je podporený Európskou úniou. Zodpovednosť za obsah prieskumu má výlučne Združenie Slatinka, za obsah žiadnym spôsobom nezodpovedá Európska únia ani ALDA.

Publikácie

Aktuality