Program pre aktívnych školákov ROOTS & SHOOTS

 

Roots & Shoots Slovakia je slovenskou verziou globálneho vzdelávacieho programu v oblasti udržateľného rozvoja. Bol založený v 90. rokoch britskou prírodovedkyňou Dr. Jane Goodall a aktuálne je do neho zapojených viac ako 100 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla v r. 2016 Nadácia Green Foundation, od tohto roku je regionálnym partnerom nadácie aj Združenie Slatinka.

Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojím konaním vytvárať lepší život. Program umožňuje žiakom, skrze realizáciu vlastného projektu pre komunitu, získavať povedomie o aktuálnych problémoch daného miesta a rozvíjať potrebné kompetencie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti a ď.), nevyhnutné pre ich riešenie.

Metodika, založená na postupoch komunitného učenia, umožňuje taktiež zapojenie miestnych samospráv a verejnosti, čím podporuje kolektívny záujem o veci verejné ako predpoklad demokratickej spoločnosti. Participácia na komunitnom, udržateľnom rozvoji, v spolupráci s miestnymi autoritami, vedie žiakov k spoločenskej zodpovednosti a motivuje ich k proaktívnemu prístupu v budúcnosti. Mladí ľudia z vybraných škôl dostanú nielen možnosť prostredníctvom vzdelávania získať nové zručnosti a informácie, ale aj malý grant 400 € na realizáciu svojho komunitného projektu.

Vlastný program začne na vybraných školách v septembri 2020, dovtedy prebieha prípravná fáza, počas ktorej vybrané školy sprevádza a pomáha im v príprave aktivít regionálny koordinátor Martina Tóčika zo Združenia Slatinka. Kontakt: matotocik(zavinac)gmail.com alebo priamo slatinka(zavinac)changenet.sk

Kde sa môžete dozvedieť viac o programe a Green Foundation?

Na webe nadácie Green Foundation: https://greenfoundation.eu/aktivity/roots-shoots/

TU si môžete pozrieť video zo Žiackej konferencie 2019, ktorej účastníkov podporila aj prezidentka SR p. Zuzana Čaputová (jej príhovor si môžete pozrieť TU).

TU si môžete pozrieť video zo Žiackej konferencie 2018

Publikácie

Aktuality