Nominujte na ocenenie dobrovoľníka/čku

 

Aj tento rok, pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra sa bude konať oceňovanie výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. Na ocenenie Srdce na dlani môžete nominovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj dobrovoľnícke projekty realizované v celom Banskobystrickom kraji a tak môžete príbehy nominovaných nielen prezentovať ostatným, ale im takýmto spôsobom aj verejne poďakovať. Ocenenie sa bude na území BBSK udeľovať už po štrnásty raz. Tento rok bude hodnotiaca komisia historicky prvýkrát posúvať najsilnejšie príbehy do celoslovenského národného oceňovania Dobrovoľník roka 2020.

Ako nominovať?

Je to veľmi jednoduché. Vyplňte nominačný hárok Srdce na dlani 2020, a na adresu srdcenadlani@centrumdobrovolnictva.sk pošlite aj min. 2 fotografie nominovanej osoby alebo projektu. Uzávierka nominácií je 8. novembra 2020 o polnoci. Nominovať môžete ako jednotlivec aj ako skupina. Viac informácií o spôsobe nominácií, aj o vlastnom ocenení, vrátane štatútu súťaže a prehľadu už ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek nájdete na http://www.centrumdobrovolnictva.sk/nase-sluzby/ocenovanie-dobrovolnikov

Celoslovenská súťaž "Dobrovoľník roka"

Historicky po prvýkrát sa oceňovanie Srdce na dlani uskutoční vo všetkých 8 krajoch Slovenska a zároveň bude po prvýkrát krajské oceňovanie prepojené s národným oceňovaním Dobrovoľník roka. Víťazi oceňovania z BBSK postúpia do celoslovenského národného oceňovania Dobrovoľník roka 2020. Do tejto súťaže však môžete nominovať výnimočných ľudí aj priamo - v prípade, že jednotlivci, skupiny či subjekty pôsobia naprieč krajmi (tzn. že ich krajská príslušnosť sa nedá určiť), do 10. decembra 2020 je možné o nich dať vedieť priamo cez nominačný hárok Dobrovoľník roka.

Nominácie do kategórie DOBROVOĽNÍCKA POMOC VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI prosím konzultujte na CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum - ocenovanie@dobrovolnictvo.sk

Partnermi súťaže Dobrovoľník roka sú krajské dobrovoľnícke centrá, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum.

Organizátorom podujatia Srdce na dlani 2020 v Banskobystrickom kraji je Centrum dobrovoľníctva a partermi: Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo školstva SR, Univerzita Mateja Bela, IUVENTA – Inštitút mládeže, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

------------------------

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov svojej rodiny alebo domácnosti. Dobrovoľníci sú ľudia bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálne postavenie. Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa dobrovoľníci venujú – môžu hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Aj Združenie Slatinka viac či menej úspešne využíva pomoc dobrovoľníkov. Aby sme to robili skutočne efektívne a dobre, snažíme sa vzdelávať, získavať informácie, sieťovať sa s inými, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú systematicky.

Informačný bod o dobrovoľníctve

V lete 2014 bolo Združenie Slatinka vybrané neziskovou organizáciou Centrum dobrovoľníctva ako organizácia, ktorá spĺňa náročné kritériá a môže plniť úlohu informačného centra pre dobrovoľníkov pre región Zvolen. V ďalšom roku sme získali certifikát o kvalite práce s dobrovoľníkmi. Našou úlohu je propagovať dobrovoľníctvo, sieťovať organizácie a dobrovoľníkov, poskytovať kontakty pre tých, ktorí chcú získať informácie o legislatíve či iných veciach spojených s dobrovoľníctvom. Rovnako ako naša organizácia, bude tieto služby poskytovať aj iné organizácie v ďalších častiach Banskobystrického kraja.

Pomáhame napĺňať a orientovať sa v databáze dobrovoľníkov, kde sa môžu registrovať všetci záujemcovia o vykonávanie dobrovoľníckej práce (vstup nájdete TU). Databáza však slúži aj pre organizácie, ktoré po registrácii a overení kapacít môžu ľahko hľadať dobrovoľníkov pre svoju činnosť a aktivity (vstup pre organizácie je TU).

Centrum dobrovoľníctva n.o. v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého Banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

V Centre dobrovoľníctva n.o.:

  • získavajú ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
  • zvyšujú informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo
  • snažia sa o zvyšovanie kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti
  • skvalitňujú úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách

Publikácie

Aktuality