Nominujte na ocenenie dobrovoľníka/čku

 

Aj tento rok, pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa bude konať oceňovanie výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. Na ocenenie Srdce na dlani môžete nominovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj dobrovoľnícke projekty realizované v celom Banskobystrickom kraji a tak môžete príbehy nominovaných nielen prezentovať ostatným, ale im takýmto spôsobom aj verejne poďakovať. Ocenenie sa bude na území BBSK udeľovať už po pätnásty raz. T

Ako nominovať?

Je to veľmi jednoduché. Vyplňte nominačný hárok Srdce na dlani 2021. Plus na adresu srdcenadlani@centrumdobrovolnictva.sk pošlite aj min. 2 fotografie nominovanej osoby alebo projektu. Uzávierka nominácií je 8. novembra 2021 o polnoci. Nominovať môžete ako jednotlivec aj ako skupina. Viac informácií o spôsobe nominácií, aj o vlastnom ocenení, vrátane štatútu súťaže a prehľadu už ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek nájdete na http://www.centrumdobrovolnictva.sk/nase-sluzby/ocenovanie-dobrovolnikov

Organizátorom podujatia Srdce na dlani 2021 v Banskobystrickom kraji je Centrum dobrovoľníctva s partnermi: Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo školstva SR, Univerzita Mateja Bela, IUVENTA – Inštitút mládeže, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, C.A.R.D.O. - Národné dobrovoľnícke centrum, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Združenie Slatinka je partnerom Centra dobrovoľníctva, od r. 2014 pôsobíme ako informačný bod pre dobrovoľníctvo v regióne Zvolena. Viac o tejto aktivite a dobrovoľníctve v Združení Slatinka si môžete prečítať TU.

 

------------------------

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov svojej rodiny alebo domácnosti. Dobrovoľníci sú ľudia bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálne postavenie. Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa dobrovoľníci venujú – môžu hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Aj Združenie Slatinka viac či menej úspešne využíva pomoc dobrovoľníkov. Aby sme to robili skutočne efektívne a dobre, snažíme sa vzdelávať, získavať informácie, sieťovať sa s inými, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú systematicky.

Informačný bod o dobrovoľníctve

V lete 2014 bolo Združenie Slatinka vybrané neziskovou organizáciou Centrum dobrovoľníctva ako organizácia, ktorá spĺňa náročné kritériá a môže plniť úlohu informačného centra pre dobrovoľníkov pre región Zvolen. V ďalšom roku sme získali certifikát o kvalite práce s dobrovoľníkmi. Našou úlohu je propagovať dobrovoľníctvo, sieťovať organizácie a dobrovoľníkov, poskytovať kontakty pre tých, ktorí chcú získať informácie o legislatíve či iných veciach spojených s dobrovoľníctvom. Rovnako ako naša organizácia, bude tieto služby poskytovať aj iné organizácie v ďalších častiach Banskobystrického kraja.

Pomáhame napĺňať a orientovať sa v databáze dobrovoľníkov, kde sa môžu registrovať všetci záujemcovia o vykonávanie dobrovoľníckej práce (vstup nájdete TU). Databáza však slúži aj pre organizácie, ktoré po registrácii a overení kapacít môžu ľahko hľadať dobrovoľníkov pre svoju činnosť a aktivity (vstup pre organizácie je TU).

Centrum dobrovoľníctva n.o. v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého Banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

V Centre dobrovoľníctva n.o.:

  • získavajú ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
  • zvyšujú informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo
  • snažia sa o zvyšovanie kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti
  • skvalitňujú úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách

Publikácie

Aktuality