Tradičné ovocné stromy v Slatinke

 

Dedina Slatinka a krajina okolo stáročia živili svojich obyvateľov. Dôležitou súčasťou boli aj ovocné stromy. Na jeseň 2018 Združenie Slatinka spolu s dobrovoľníkmi spolupracujúcich mimovládnych organizácií a podporovateľmi z firemného sektoru ukončili výsadbu jabloní tradičných odrôd popri ceste do dediny. Prispeli sme tak k záchrane genofondu ovocných stromov v tejto časti Slovenska.

Pred niekoľkými rokmi sme zasadili niekoľko desiatok plánok jabloní so snom, že prostredníctvom nich prispejeme k zachovaniu genofondu tradičných odrôd jabloní rastúcich v záhradách Slatinky. Plánky rástli a mocneli v záhrade za bývalou školou, niektoré z nich obhrýzli jelene (preto sme museli obnoviť ploty okolo záhrady), až prišiel čas na ich využitie. Pod vedením pedagóga Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene Bruna Jakubca v r. 2015 jednej zo študentov fakulty zmapoval ovocné dreviny v chotári - diplomová práca je k dispozícii v knižnici TU vo Zvolene. Následne boli odobrané vrúble cenných a tradičných odrôd, a naštepené do plánok v záhrade školy. Od r. 2017 boli nové stromy zadarmo rozdávané obyvateľom Slatinky na výsadbu do ich záhrad, sadenice tiež dobrovoľníci vysádzali do krajiny a popri ceste do dediny.

Najviditeľnejším výsledkom je nová vysadená aleja popri ceste do dediny Slatinka. Po dokončení má celkom viac ako 40 stromov jabloní rôznych odrôd.

Za pomoc pri výsadbe a zabezpečení potrebného materiálu, náradia a nástrojov ďakujeme: Nadačný fond BAUMIT, urbárskemu spoločenstvu v Slatinke a ORANGE Slovensko, ako aj mnohým ďalším. Ďakujeme tiež mnohým dobrovoľníkom z rôznych miest, ako aj z GLS Slovakia a INEX Slovakia, ako aj miestnemu urbárskemu spoločenstvu a poľnohospodárskemu družstvu Lieskovec, ako aj správcovi komunikácie (Obec Zvolenská Slatina) za ústretovosť a pochopenie pre potreby zachovania genefondu tradičných odrôd ovocných drevín.

Publikácie

Aktuality