Týždeň dobrovoľníctva 2019 aj vo Zvolene

 

Jesenné čistenie mestského parku Lanice prebehlo 18. 9. 2019 popoludní - dobrovoľníci vyzbierali drobný odpad a odstránili menšie nelegálne skládky odpadu v okolí jazierka oproti gymnáziu, najcennejšej časti parku, ako aj na tzv. Dolných Laniciach, pri nákupnom centre Kaufland. Akcia bola súčasťou Týždňa dobrovoľníctva, ktorý koordinuje Centrum dobrovoľníctva medzi 16. - 22. 9. 2019. Viac informácií na http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/tyzden-dobrovolnictva

 

 

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov svojej rodiny alebo domácnosti. Dobrovoľníci sú ľudia bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálne postavenie. Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa dobrovoľníci venujú – môžu hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Aj Združenie Slatinka viac či menej úspešne využíva pomoc dobrovoľníkov. Aby sme to robili skutočne efektívne a dobre, snažíme sa vzdelávať, získavať informácie, sieťovať sa s inými, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú systematicky.

Informačný bod o dobrovoľníctve

V lete 2014 bolo Združenie Slatinka vybrané neziskovou organizáciou Centrum dobrovoľníctva ako organizácia, ktorá spĺňa náročné kritériá a môže plniť úlohu informačného centra pre dobrovoľníkov pre región Zvolen. V ďalšom roku sme získali certifikát o kvalite práce s dobrovoľníkmi. Našou úlohu je propagovať dobrovoľníctvo, sieťovať organizácie a dobrovoľníkov, poskytovať kontakty pre tých, ktorí chcú získať informácie o legislatíve či iných veciach spojených s dobrovoľníctvom. Rovnako ako naša organizácia, bude tieto služby poskytovať aj iné organizácie v ďalších častiach Banskobystrického kraja.

Pomáhame napĺňať a orientovať sa v databáze dobrovoľníkov, kde sa môžu registrovať všetci záujemcovia o vykonávanie dobrovoľníckej práce (vstup nájdete TU). Databáza však slúži aj pre organizácie, ktoré po registrácii a overení kapacít môžu ľahko hľadať dobrovoľníkov pre svoju činnosť a aktivity (vstup pre organizácie je TU).

Každý druhý a štvrtý utorok v mesiaci sa môžete prísť poradiť o dobrovoľníctve a dobrovoľníckych ponukách aj osobne - do poradenského centra KONEKT vo Zvolene (J. Kozáčeka 11, 3. poschodie). Viac informácií o programe KONEKTu nájdete na FB tu: https://www.facebook.com/konektzv

Centrum dobrovoľníctva n.o. v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého Banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

V Centre dobrovoľníctva n.o.:

  • získavajú ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
  • zvyšujú informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo
  • snažia sa o zvyšovanie kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti
  • skvalitňujú úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách


Viac informácií o činnosti a cieľoch Centra dobrovoľníctva a jeho aktuálnych projektoch nájdete na www.centrumdobrovolnictva.sk

Kontakt: Centrum dobrovoľníctva, Komenského 21, 97411 Banská Bystrica, info@centrumdobrovolnictva.sk

Publikácie

Aktuality