Aj vo Zvolene bude v týždeň dobrovoľníctva 2020

V Banskobystrickom kraji (aj vo Zvolene) sa po 8. krát zapájame do celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva sa uskutoční od 16. do 22. septembra. Súčasťou tohtoročnej akcie bude aj podujatie Naše mesto, ktoré sa koná v piatok 18. 9. 2020. Do kampane sa aj tento rok zapoja organizácie z Banskobystrického kraja prostredníctvom Centra dobrovoľníctva. Počas Týždňa dobrovoľníctva budú mať dobrovoľníci a dobrovoľnícky príležitosť vybrať si z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktorú pripravia občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie.

Záujem Slovákov pomáhať a vyskúšať si prácu dobrovoľníka pravidelne rastie. Minulý ročník celonárodnej kampane bol vôbec najúspešnejší, keď sa do Týždňa dobrovoľníctva na Slovensku zapojilo až 6 846 ľudí, ktorí pre viac ako 400 organizácií nezištne odpracovali neuveriteľných 14 513 dobrovoľníckych hodín. V spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku kampaň organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Ako sa zapojiť vo Zvolene?

Pre združenia a organizácie, ktoré potrebujú pomoc

Ktorákoľvek organizácia, ktorá potrebuje pomoc, sa môže prihlásiť do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk Na stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Pomoc dobrovoľníkov môžu využiť tieto subjekty:

  • mimovládna nezisková organizácia,
  • verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.),
  • samospráva,
  • neformálna skupina občanov.

Dobrovoľnícke ponuky by mali byť jednoznačné a s popisom, aby si záujemcovia vedeli vybrať, pripraviť sa a boli motivovaní pomôcť. Pred vlastným týždňom dobrovoľníctva je vhodné dať vedieť potenciálnym záujemcom o možnostiach pomôcť, napr. zorganizovaním prezentácie, dňa otvorených dverí a pod. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici pomôže pri propagácii poskytnutím jednotných plagátov a letáčikov, kam si môžete vpísať informácie o vašej akcii, vaša akcia bude po registrácii na vyššie uvedenom webe súčasťou oficiálneho zoznamu dobrovoľníckych príležitostí, ktoré budú okrem webu pripagované aj v médiách.

Pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 1. septembra 2020. Zapojiť sa môže prakticky ktokoľvek, bez ohľadu na vek, bydlisko, sociálne postavenie - stačí iba vybrať si z ponuky vhodnú aktivitu.

Osobitne pre firemných dobrovoľníkov je určená akcia Naše mesto, ktorá sa koná v piatok 18. 9. 2020. TU je možnosť zaregistrovať svojich dobrovoľníkov priamo na kosenie a čistenie parku Lanice vo Zvolene, ktoré pripravilo a zabezpečuje Združenie Slatinka. Ak by ste sa chceli zapojiť v inom meste na Slovensku, zoznam aktivít pre firemných dobrovoľníkov je TU.

 

Týždeň dobrovoľníctva 2020 je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Akciu Naše mesto realizuje Nadácia Pontis.

 

 

 

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov svojej rodiny alebo domácnosti. Dobrovoľníci sú ľudia bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálne postavenie. Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa dobrovoľníci venujú – môžu hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Aj Združenie Slatinka viac či menej úspešne využíva pomoc dobrovoľníkov. Aby sme to robili skutočne efektívne a dobre, snažíme sa vzdelávať, získavať informácie, sieťovať sa s inými, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú systematicky.

Informačný bod o dobrovoľníctve

V lete 2014 bolo Združenie Slatinka vybrané neziskovou organizáciou Centrum dobrovoľníctva ako organizácia, ktorá spĺňa náročné kritériá a môže plniť úlohu informačného centra pre dobrovoľníkov pre región Zvolen. V ďalšom roku sme získali certifikát o kvalite práce s dobrovoľníkmi. Našou úlohu je propagovať dobrovoľníctvo, sieťovať organizácie a dobrovoľníkov, poskytovať kontakty pre tých, ktorí chcú získať informácie o legislatíve či iných veciach spojených s dobrovoľníctvom. Rovnako ako naša organizácia, bude tieto služby poskytovať aj iné organizácie v ďalších častiach Banskobystrického kraja.

Pomáhame napĺňať a orientovať sa v databáze dobrovoľníkov, kde sa môžu registrovať všetci záujemcovia o vykonávanie dobrovoľníckej práce (vstup nájdete TU). Databáza však slúži aj pre organizácie, ktoré po registrácii a overení kapacít môžu ľahko hľadať dobrovoľníkov pre svoju činnosť a aktivity (vstup pre organizácie je TU).

Centrum dobrovoľníctva n.o. v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého Banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

V Centre dobrovoľníctva n.o.:

  • získavajú ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
  • zvyšujú informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo
  • snažia sa o zvyšovanie kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti
  • skvalitňujú úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách


Viac informácií o činnosti a cieľoch Centra dobrovoľníctva a jeho aktuálnych projektoch nájdete na www.centrumdobrovolnictva.sk

Kontakt: Centrum dobrovoľníctva, Komenského 21, 97411 Banská Bystrica, info@centrumdobrovolnictva.sk

Publikácie

Aktuality