Upracme Slovensko aj vo Zvolene


Mestský park Lanice je prírodne cenná rozsiahla zelená plocha v širšom centre Zvolena, o ktorej časť sa starajú dobrovoľníci. Sadia stromy a starajú sa o ne, kosia invázne druhy bylín aj osádzajú búdky pre vtáky, aby podporili biodiverzitu mestskej krajiny, vytvárajú prvky pre vzdelávanie detí aj oddych dospelých, aby sa tu cítili návštevníci dobre a bezpečne. A samozrejme - snažia sa čistiť priestor od drobného odpadu, a v prípade potreby likvidujú skládky odpadu. Tie postupne miznú nielen v parku Lanice, ale aj v jeho okolí, ale stále je potrebné ich čistiť, aby v duchu hesla "malá kopa pýta viac" neboli park a okolie znečistené a nepekné.

Aj preto sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodnej iniciatívy a pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa a zároveň Týždňa dobrovoľníctva sme pripravili čistenie parku Lanice a jeho okolia.

V rámci čistenia v sobotu 18. 9. 2021 vyčistíme od drobného odpadu tak časť parku (okolie jazierka), ako aj blízku mokraď Dolné Lanice, ktorá je znečisťovaná najmä kvôli blízkosti viacerých nákupných centier.Stretneme sa o 10,00 pred penziónom Almada (oproti Gymnáziu Ľ. Štúra, ul. Hronská) a budeme čistiť približne 2 hodiny. K dispozícii budú ochranné pomôcky (rukavice), dezinfekcia, náradie. V prípade dobrého počasia a dostatku ľudí tiež vyčistíme od hrdze a natrieme farbou štyri informačné tabule o hodnotách územia, a tiež drevené prvky na cvičenie na veľkej lúke v časti parku pri ul. Štúrova.

Akciu organizuje Združenie Slatinka a iniciatíva "Očami prírody".

 

Publikácie

Aktuality