Valné zhromaždenie Združenia Slatinka

 

Valné zhromaždenie Združenia Slatinka sa uskutočnilo v sobotu 18. januára 2020 v bývalej škole v Slatinke. V súlade so stanovami združenia bolo predmetom rokovania schválenie dôležitých dokumentov, schválenie zmeny stanov (zmena sídla v súvislosti s presťahovaním kancelárie združenia) aj neformálna diskusia o pripravovaných aktivitách v najbližšom období.

Valné zhromaždenie Združenia Slatinka zvolala Správna rada združenia. Pozvánku nájdete v pdf TU.

TU nájdete dôležité dokumenty, vrátane aktuálnych stanov združenia, správy o činnosti a dokumenty o financovaní Združenia Slatinka. Zmena sídla združenia bude oficiálne oznámená s publikovaním nových stanov po doručení preregistrovaných dokumentov z Ministerstva vnútra SR. O zmene sídla budeme osobitne informovať svojich donorov, partnerov aj listami.

Publikácie

Aktuality