Výstava o mokradiach vo Zvolene

 

Výstava MOKRADE bola príležitosťou spoznať prostredníctvom fotografií tajomné a miznúce zákutiach našej prírody. Bola však aj o ľuďoch, ktorí ich chránia.

2. 9. – 27. 9. 2022
Stará Radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Základom výstavy boli fotografie z výstavy Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktorá bola prvý krát otvorená vo februári 2021 pri príležitosti Svetového dňa mokradí a ktorá zachytáva mokrade z oblasti Záhoria a Podunajska: https://broz.sk/vystava-fotografii-k-svetovemu-dnu-mokradi/ Doplnená bola fotografiami zo Zvolena a okolia.

Sprievodné podujatia:

5. 9. 2022 od 16,00 hod.
otvorenie výstavy
prednáška Jakub Cíbik, BROZ: Hydrologické sucho a vysychanie vodných tokov.

12. 9. 2022 od 10,00 hod.
tlačová konferencia Združenia Slatinka k zaradeniu údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou do území európskeho významu NATURA 2000 a zastaveniu prípravy projektu VD Slatinka

19. 9. 2022 od 16,00 hod.
Rozprávanie o zapojení dobrovoľníkov do starostlivosti o mokrade a vodné toky, prezentácia fotografií z projektu „Ochrancovia riečnej krajiny“ (pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva).

Pre školské skupiny ponúkame po dohode možnosť sprevádzania po výstave a premietania fotografií/filmu o význame mokradí pre krajinu, spoločnosť a klímu. Záujemcovia sa však musia ohlásiť vopred na zdruzenieslatinka(zavinač/at)gmail.com.

-----------------------------------

Výstava a jej sprievodné podujatia sú súčasťou projektu "Ochrancovia riečnej krajiny". Výstava BROZ vznikla v rámci projekte Game on! Aktivity dobrovoľníkov Združenia Slatinka pri mapovaní a výsadbe stromov v regióne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.

  

Publikácie

Aktuality