Medzinárodne o riekach aj vo Zvolene

 

European Solidarity Corps Waterways Heritage Action Together! (WHAT!) je projekt podporený v rámci Európskeho zboru solidarity. V rámci neho 80 mladých ľudí z 5 krajín postupne navštívi 5 krajín a zúčastní sa dobrovoľníckych aktivít na zlepšenie stavu v okolí 5 európskych riek.

Cieľom projektu je pochopiť dôležitosť vody a vodných ciest pre európske kultúrne dedičstvo, diskutovať o udržateľnom využívaní vodných útvarov a zlepšiť stav okolia vybraných riek. Dobrovoľníci budú napríklad čistiť okolie aj rieky od odpadu, odstraňovať invázne a nežiadúce rastliny a buriny, zlepšovať stav malého mobiliáru ako napr. lavičiek, a pod.

Vedúci projektu: Centre for European Volunteering, Brusel

Projektoví partneri a lokality, kde sa budú realizovať aktivity v rámci projektu WHAT!:

  • Škótsko: Volunteer Scotland, Stirling - rieka Forth river
  • Taliansko: Centro servizio volontariato / Padova Volunteer Centre, Padova - rieky Padua, Brenta Piovego kanal
  • Nemecko: Freiwilligen Zentrum Ausburg / Ausburg Volunteer Centre, Ausburg - unikátny vodný systém v meste a okolí zaradený do dedičstva UNESCO
  • Portugalsko: samospráva mesta Lisabon / Lisabon - rieka Tagus / Rio Tejo, aktivity v Lisbon water museum
  • Slovensko: Združenie Slatinka, Zvolen - rieka Hron a elektrárenský kanál, aktivity v mestskom parku Lanice + návšteva Košíc

Na Slovensku sa budú aktivity realizovať v termíne 18. 6. - 1. 7. 2022. Dobrovoľníci budú spolu s miestnymi pomáhať čistiť časť kanála rieky Hron a priľahlú časť parku Lanice. Pripravia a urobia tiež prírodné land art inštalácie na tému “voda – rieka – mesto”, pred tým pokosia a vyčistia okolie prírodne cennej vodnej plochy – posledného zvyšku pôvodného koryta Hrona v meste Zvolen. Tým upozornia verejnosť na túto dôležitú črtu dejín významnú pre Zvolen a zároveň zlepšia stav verejných priestorov slúžiacich pre komunit. Dobrovoľníci sa tiež zoznámia s opatreniami na zadržanie zrážkovej vody, ktoré sú vo Zvolene urobené už viac rokov (celkom takmer 50 dažďových záhrad, zelené strechy, jazierka atď.). V rámci aktivít sa tiež presunieme na jeden deň do Košíc.

Do septembra 2022 sa postupne uskutočnia stretnutia aj v ďalších krajinách, pričom v každej bude akcia trvať 14 dní (+dva dni na cestovanie). Zo Slovenska sa každej zúčastní vždy dvojica mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Cestovné, ubytovanie a stravu, ako aj náklady na aktivity ako také, hradia organizátori. Účastníci tiež majú nárok na vreckové v hodnote 5 €/deň, získajú aj potvrdenie o absolvovaní aktivít použiteľný pri dokladovaní získania neformálneho vzdelávania, tzv. youth pass. Podmienkou je zaregistrovať sa do účastníckeho portálu pre mladých ľudí.

Ďalšie stretnutia budú:

  • 25. 7. - 9. 8. 2022 - Nemecko, Ausburg - 2 účastníci zo Slovenska, možnosť prihlásiť sa už otvorená TU
  • 10. 8. - 25. 8.  2022 - Portugalsko, Praia de Santa Cruz / Torres Vedras / Lisbon - 2 účastníci zo Slovenska, možnosť prihlásiť sa je už otvorená TU
  • 26. 8. - 10. 9. 2022 - Taliansko, Padova - 2 účastníci zo Slovenska, možnosť prihlásiť sa je už otvorená TU.

 

Publikácie

Aktuality