Workshop o práci s deťmi a mladými

 

Združenie Slatinka, Nadácia pre deti Slovenska a Mesto Zvolen zorganizovali ďalší workshop v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Hlavným cieľom workshopu bolo získať spätnú väzbu na proces a obsah podkladov pre návrh budúcej stratégie v oblasti verejnej politiky a jej implementácie. Organizátori však predstavili aj doterajšie výstupy spracované v rámci projektu a vytvorili aj priestor na sieťovanie organizácií a inštitúcie, ktoré v meste Zvolen s deťmi a mladými ľuďmi pracujú alebo ich majú vo svoje kompetencii a výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe z mesta, Slovenska i zahraničia.

  • Miesto: seminárna miestnosť - penzión ALMADA, Hronská 705, Zvolen
  • Termín: 12. november 2019 (utorok) od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Rámcový program

  • Privítanie, predstavenie, ciele, očakávania, program
  • Sumarizácia krokov a aktivít, ktoré sa doteraz v rámci projektu vo Zvolene uskutočnili (mapovanie potrieb detí a mladých ľudí, identifikácia zodpovedných subjektov, ich kompetencií a kapacít atď.)
  • Predstavenie pripravovaného dokumentu – podkladu pre stratégiu práce s deťmi a mladými ľuďmi vo Zvolene
  • Sieťovanie organizácií, inštitúcií a skupín

Viac informácií o celom projekte a o už realizovaných aktivitách pre zvolenských odborníkov nájdete napríklad TU.

Projekt Nadácie pre deti Slovenska je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

Publikácie

Aktuality