Workshop o potrebách detí a mladých ľudí vo Zvolene

 

Workshop: Výsledky mapovania potrieb detí a mladých ľudí vo Zvolene

Združenie Slatinka, Nadácia pre deti Slovenska a Mesto Zvolen zorganizovali ďalší workshop v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“ Uskutočnil sa 29. - 30. 05. 2019 v priestoroch hotela Poľana (Nám. SNP 64/2).

Workshop bol zameraný na predstavenie výsledkov mapovania potrieb detí a mladých ľudí žijúcich vo Zvolene, ako aj prezentovanie príkladov dobrej praxe z iných komunít. Druhý deň workshopu bol venovaný prezentácii aktivít a sieťovaniu vopred prihlásených organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi vo Zvolene.

Rámcový program

29. 05. 2019 – streda, 8.30 hod. – 16.30 hod.

• Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí vo Zvolene - postup a nástroje
• Výsledky mapovania potrieb detí a mladých ľudí vo Zvolene, porovnanie zmien od predošlých mapovaní
• Identifikovanie prioritných potrieb detí a mladých ľudí v komunite mesta Zvolen, zodpovedných subjektov, ich kompetencií a kapacít

30. 05. 2019 – štvrtok, 8.30 hod. – 16.30 hod.

• Prezentácia aktivít a subjektov pôsobiacich v meste Zvolen v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi
• Sieťovanie organizácií a skupín, nastavenie konceptu spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi.

Viac informácií o celom projekte a o už realizovaných aktivitách pre zvolenských odborníkov nájdete napríklad TU.

Projekt Nadácie pre deti Slovenska je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

Publikácie

Aktuality