Stretnutie o ochrane riek a krajiny okolo nich

 

Združenie Slatinka a iniciatíva Za živé rieky pozývajú v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR na verejné stretnutie

Prečo chrániť živé rieky a krajinu okolo nich

kde: Občianske centrum OKO – Námestie Mládeže 17, Zvolen

kedy: 18. november 2023 od 15,00 hod. do cca 19,00 hod.

program: 

  • prezentácia o prírodných hodnotách územia európskeho významu na rieke Slatina
  • krst novej značky „Riekoles“
  • premietanie filmu „Dunaj spútaný v krajine“ a následne diskusia s autorom Andrejom Somorom z CHKO Dunajské Luhy, upútavka na film je TU na youtube.

Stretnutie je tiež záverečnou bodkou za projektom "Tajomný riekoles pri Slatinke", v rámci ktorého sme niekoľko mesiacov mapovali prírodné lokality a zaujímavé miesta, rozprávali sa s miestnymi ľuďmi o ich predstavách a potrebách, sprístupňovali hodnoty územia verejnosti aj sa starali o vybrané miesta v údolí rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.

O výsledky projektu, ale aj o informácie o tom, prečo a ako chránime rieky a krajinu okolo nich by sme sa chceli podeliť s odbornou aj laickou verejnosťou, diskutovať o dôvodoch, ale aj možnostiach zlepšiť ochranu vodných tokov aj prírodných lokalít okolo nich.

Ak by ste chceli vidieť výsledky projektu aj v krajine, pridajte sa na nedeľnú prechádzku krajinou okolo Slatinky, ktorá bude 19. 11. 2023 od 9,30 hod. (stretnutie pred bývalou školou v Slatinke, dom č. 32). Viac informácií o vychádzky nájdete na FB pozvánke TU.

Viac informácií o projekte, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB v rámci programu Envirogranty nájdete na https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/21/tajomny-riekoles-pri-slatinke

 

Publikácie

Aktuality