Inšpirujte sa Zeleným kódexom Slatinky

 

V každej kancelárii, škole či organizácii sú zaužívané pravidlá na to, či a ako triediť odpad, kam dávať a nosiť jednotlivé vytriedené zložky (napr. bioodpad), čo všetko vypínať a čo nie pri odchode posledného človeka zo spoločných priestorov a pod. Noví návštevníci či zamestnanci sa však iba ťažko orientujú v tom, čo je v poriadku a ako sa pravidlá v týchto priestoroch líšia od pravidiel v inej organizácii. Ústne podanie zaužívaných pravidiel môže spôsobiť nedorozumenia a nevedomé environmentálne neprijateľné správanie sa.

V Združenie Slatinka sme v r. 2017 vytvorili "green code" - pravidlá pre dobrovoľníkov, členov a návštevníkov združenia. Zelený kódex vytvorila dobrovoľníčka Iris da Silva z Portugalska, pričom využila pozorovanie, konzultácie a inšpirovala sa materiálmi iných organizácií.

Toto sú naše "zelené kódexy", ktoré radi poskytneme na inšpirovanie sa:

Zelený kódex Slatinka - Green code pre priestory ekocentra v Slatinke - odporúčania pre návštevníkov bývalej školy v Slatinke, ako triediť odpad, šetriť vodou, energiou a inak sa správať environmentálne správne.

Zelený kódex kancelária - Green code pre priestory kancelárie Združenia Slatinka vo Zvolene.

Podobné kódexy máme spracované aj pre organizovanie akcií a podujatí združenia, kdekoľvek mimo priestorov v Slatinke či kancelárie. Všetky kódexy sú otvorené dokumenty, ktoré sú viditeľne osadené v priestoroch kancelárie, v bývalej škole v Slatinke atď. Budem radi za návrhy na ich vylepšenie a zmeny.

Publikácie

Aktuality