Diskusia o klimatickej zmene a Zvolene

 

Klimatická zmena a Zvolen

diskusia v rámci cyklu Zvolen NAHLAS

21. január 2021, 18:00 hod. - záznam diskusie z klubu Wake-up

  • Moderuje: Ema Sitková, iniciatíva "Bez odpadkov, bez poplatkov"
  • Hosť: Martin Tóčik, Združenie Slatinka, koordinátor projektu „Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu“

Európska komisia si stanovila za cieľ, že do roku 2050 sa Európa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Aj na úrovni miest a obcí to znamená, že sa v rámci sídla musí odstrániť toľko emisií CO2, koľko sa vyprodukuje. To sa dá dosiahnuť postupným ukončením používania fosílnych palív, celkovým znížením spotreby energie a zefektívnením jej využívania v doprave, bývaní či službách. Dôležitá je aj podpora „ukladania“ uhlíka v prírodných a poloprírodných ekosystémoch, ktoré majú schopnosť pohlcovať viac uhlíka, ako ho vyprodukujú (zelené plochy, zvyšky mokradí a pod.).

Aj mesto Zvolen si postupne plánuje kroky na to, aby bolo naše sídlo a jeho obyvatelia nielen pripravení reagovať na negatívne dopady zmeny klímy, ale aby boli realizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov, priemyslu, dopravy atď. Spracúva sa program rozvoja mesta (ako súčasť stratégie ÚMR Zvolen), nedávno bola schválená mestská nízkouhlíková stratégia.

Cesta k uhlíkovo neutrálnemu Zvolenu však nie je iba úloha pre expertov a politikov. V rámci diskusie Zvolen NAHLAS budeme hovoriť o tom, prečo a ako by sa malo mesto Zvolen prihlásiť ku klimatickému cieľu EÚ, ako ku tomu môžu prispieť obyvatelia mesta, osobitne deti a mladí ľudia.

Aktuálne informácie o diskusii nájdete na FB.

Diskusia je súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen", o ktorom nájdete informácie TU.

 

 

 

Publikácie

Aktuality