Diskusie "Zvolen NAHLAS" o životnom prostredí

 

Zvolen NAHLAS

Cyklus diskusií o životnom prostredí v meste Zvolen

Združenie Slatinka obnovilo v roku 2020 po dvadsiatich rokoch cyklus verejných diskusií o aktuálnych problémoch životného prostredia v meste Zvolen - ZVOLEN NAHLAS. Tak ako v r. 2000 – 2001, aj teraz sú stretnutia organizované v spolupráci s Mestom Zvolen a odborníkmi.

Ambíciou organizátorov je vytvoriť priestor pre kultivovanú odbornú diskusiu, v rámci ktorej budú pozvaní experti a dôležití zainteresovaní hráči diskutovať o problémoch aj návrhoch na riešenia, hľadať zásadné argumenty a hodnotiť rôzne prístupy k rozhodovaniu. Výstupy diskusií budú publikované vo forme článkov a použité pri tvorbe/pripomienkovaní strategických dokumentov.

Stretnutia sú určené v prvom rade tým, ktorí rozhodujú o životnom prostredí v meste Zvolen, teda členom odborných komisií, poslancom a poslankyniam, pracovníkom úradov a orgánov štátnej správy. Organizátori však privítajú radi aj aktívnych občanov, členov environmentálnych združení či dobrovoľných ochrancov prírody a životného prostredia.

"Zvolen ako súčasť zelenej Európy"

27. máj 2021, onlinw (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Michal Wiezik, poslanec Európskeho parlamentu, vedec, vysokoškolský pedagóg a ekológ.
 • Moderátor: Matúš Matúš Kešiar, študent Sokratovho inštitútu, dobrovoľník Združenia Slatinka.

Rozprávanie o tom, čo viedlo Európsky parlament a Európsku komisiu k prijatiu viacero dôležitých „zelených“ dokumentov ovplyvňujúcich ochranu životného prostredia aj na Slovensku, či chránime naše rieky dostatočne, koľko je vlkov na Slovensku, prečo vie les fungovať aj bez človeka a ako to súvisí s kvalitou života v meste Zvolen.

Event na FB je TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen".

Mladí lídri a životné prostredie

22. apríl 2021, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Matúš Kešiar, študent Sokratovho inštitútu, dobrovoľník Združenia Slatinka
 • Moderuje:Andrea Uherková, CEEV Živica
Jednou z aktivít, ktorými je známe CEEV Živica, je Sokratov inštitút. Týmto unikátnym vzdelávacím programom prešlo už takmer 150 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Podmienkou absolvovania ročného program Sokratovho inštitútu je práca na vlastnom projekte, ktorý má viesť k pozitívnej zmene v obci, meste, regióne či v práci.
Matúš je aktívny mladý človek, ktorý nám v diskusii prezradí, čo ho viedlo prihlásiť sa do programu a pre aký typ projektu sa rozhodol. Okrem Sokratovho inštitútu venuje svoj voľný čas aj dobrovoľníckej práci v Združení Slatinka. Budeme teda diskutovať aj o tom, čo vedie mladého človeka venovať svoj čas zmysluplným činnostiam bez nároku na honorár aj ako vníma mesto Zvolen prisťahovalec z juhu Slovenska.

Informácie o akcii - event na FB je TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen".

Kúsky prírode v meste

25. marec 2021, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hostka: Andrea Uherková, CEEV Živica
 • Moderuje: Natália Szépová – žiačka ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši
Príroda je pre človeka veľmi dôležitým spojencom. Jej blahodárne účinky sme si plne uvedomili počas predchádzajúcich mesiacov, keď sme v nej našli priestor na odreagovanie sa a načerpanie nových síl. Príroda však nemusí byť od nás vzdialená na kilometre ďaleko a dostupná iba pre tých, ktorí majú prostriedky na presun niekam ďaleko. Niekedy stačí zájsť za posledné domy, a niekedy nájdeme kúsky divočiny aj priamo v meste. Hosťom v rámci diskusie Zvolen NAHLAS bola Andrea Uherková z Centra environmentálnej výchovy Živica, ktorá predstavila miesta, kde si svoj priestor nájde príroda, aj tam, kde by sme ju bežne neočakávali, napr. Záhrada spomienok, Mestské včely, SadOVO či Hurá von.

Informácie o akcii - event na FB je TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen".

Kto zachráni svet?

18. február 2021, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hostia: Natália Szépová, Jakub Kapec – žiaci ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši, Michal Dindeš – učiteľ
 • Moderuje: Martin Tóčik, Združenie Slatinka, koordinátor projektu Roots & Shoots (BB región)

Životné prostredie sa nezlepší, ak sa o jeho ochranu budú usilovať iba vedci či ekológovia. Aktívni musia byť aj !bežní" obyvatelia, vrátane detí a mladých ľudí.

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín. Nadácia Green Foundation priniesla tento program na Slovensku v roku 2016. Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.

Program ponúka jedinečnú metodiku, založenú na postupoch tzv. komunitného učenia (ang. community service-learning). Žiaci majú za úlohu zmapovať problémy svojho okolia, vybrať si jeden konkrétny a následne pracovať na jeho náprave.

Žiaci z Vígľaša absolvovali program  Roots & Shoots v školskom roku 2017-2018. Výsledkom ich práce bola zrekonštruovaná časť vlakovej stanice vo Vígľaši. V diskusii nám naši mladí hostia budú zdieľať svoje skúsenosti s projektom, čo všetko sa počas neho naučili a ako vnímajú svoj úspech s odstupom času.
Slovo dostane aj ich učiteľ, ktorý ich celým programom sprevádzal.

Aktuálne informácie o diskusii nájdete na FB. Záznam diskusie je prístupný TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen".

Klimatická zmena a Zvolen

21. január 2021, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Martin Tóčik, Združenie Slatinka, koordinátor projektu „Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu“
 • Moderuje: Ema Sitková, iniciatíva "Bez odpadkov, bez poplatkov"

Európska komisia si stanovila za cieľ, že do roku 2050 sa Európa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Aj na úrovni miest a obcí to znamená, že sa v rámci sídla musí odstrániť toľko emisií CO2, koľko sa vyprodukuje. To sa dá dosiahnuť postupným ukončením používania fosílnych palív, celkovým znížením spotreby energie a zefektívnením jej využívania v doprave, bývaní či službách. Dôležitá je aj podpora „ukladania“ uhlíka v prírodných a poloprírodných ekosystémoch, ktoré majú schopnosť pohlcovať viac uhlíka, ako ho vyprodukujú (zelené plochy, zvyšky mokradí a pod.).

Aj mesto Zvolen si postupne plánuje kroky na to, aby bolo naše sídlo a jeho obyvatelia nielen pripravení reagovať na negatívne dopady zmeny klímy, ale aby boli realizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov, priemyslu, dopravy atď. Spracúva sa program rozvoja mesta (ako súčasť stratégie ÚMR Zvolen), nedávno bola schválená mestská nízkouhlíková stratégia.

Cesta k uhlíkovo neutrálnemu Zvolenu však nie je iba úloha pre expertov a politikov. V rámci diskusie Zvolen NAHLAS budeme hovoriť o tom, prečo a ako by sa malo mesto Zvolen prihlásiť ku klimatickému cieľu EÚ, ako ku tomu môžu prispieť obyvatelia mesta, osobitne deti a mladí ľudia.

Informácie o diskusii nájdete na FB. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen".

Zavalia nás odpady?

17. december 2020, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Ema Sitková, iniciatíva "Bez odpadkov, bez poplatkov"
 • Moderuje:Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia v rámci projektu www.populair.sk na území BBSK

Každý obyvateľ Zvolena, vrátane detí, vyprodukuje ročne viac ako 400 kg komunálneho odpadu. Hoci absolútne množstvo odpadu produkovaného domácnosťami vo Zvolene mierne klesá resp. kolíše medzi 15 - 18 tisíc tonami za rok, až dve tretiny z neho skončia na skládke. V predchádzajúcom roku sa podarilo vytriediť iba 35 % odpadu, a asi nie je tajomstvom, že nie všetok vytriedený odpad dokážeme aj spracovať a využiť nanovo. Aj kvôli obmedzeniam výstavby nových skládok vzniká otázka, čo robiť s nezmenšujúcim sa "kopcom" odpadu každodenne prichádzajúcim z domácností. Triedenie odpadu by už malo byť povinnosťou, ale oveľa nevyhnutnejším sa ukazujú opatrenia na zníženie množstva vznikajúceho odpadu. V diskusii sme sa pýtali na to, či je triedenie dostatočnou odpoveďou na otázku, čo robiť, aby nás odpady nezavalili a ako sa dá vytvoriť bezodpadová domácnosť, kancelária či škola.

Informácie o akcii - event na FB TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen".

Čo dýchame vo Zvolene?

19. november 2020, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia v rámci projektu www.populair.sk na území BBSK
 • Moderuje: Martina Paulíková, Združenie Slatinka

Kvalita ovzdušia nie je na Slovensku stále dobrá. Problémom je najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc, vrátane jemných, ktoré zostávajú v pľúcach, ale aj rôznych chemických zlúčenín. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. Ako je na tom Zvolen a Zvolenská kotlina? Sú typické zvolenské hmly a inverzie iba estetickým problémom, alebo je o nich potrebné vedieť viac, napr. zo zdravotného hľadiska?  V diskusii sme sa venovali tomu, ako môže nesprávne vykurovanie v zimných mesiacoch prispieť k znečisteniu ovzdušia, čo a prečo ne/spaľovať a nakoľko rozhoduje o "kvalite" kúrenia samotná palivo aj technológia, ktoré sa domácnostiach používajú.

Informácie o akcii - event na FB TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU. Diskusia bola súčasťou projektu "Chránime rieky, chránime budúcnosť" realizovaného v rámci Európskeho solidárneho fondu.

Príroda v meste - vtáky a ich ochrana

19. júna 2020 v kaviarni Džezva

Aj keď sa mestské prostredie s rôznymi negatívnych vplyvmi na životné prostredie sa zdá byť nehostinné pre väčšinu druhov živočíchov, predsa sa aj vo Zvolene vyskytuje množstvo viditeľných aj menej viditeľných druhov zvierat. Jednými z najviac vnímaných sú vtáky. Niektoré sú obľúbené a ich výskyt dokonca zámerne podporujeme, iné považujú mnohí ako nevítaných votrelcov. Prečo sú vtáky v meste dôležité a ako s nimi dobre spolunažívať? Aké nástrahy číhajú na vtáky v mestách? Prečo ekológovia nemajú radi presklené budovy a zrkadliace sa povrchy a prečo nestačí nalepiť na okná siluety dravcov?

Diskutujúci:

- Anton Krištín - Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
- Martin Korňan - katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesnícka fakulta TU Zvolen
- Jana Pavlíková - Združenie Slatinka, Zvolen

Fotografie z diskusie, ako aj následných opatrení na minimalizáciu nárazov vtákov do presklených autobusových prístreškov a okine na ZŠ na Nám. mládeže vo Zvolene si môžete pozrieť na FB Združenia Slatinka. Diskusia sa uskutočnila v rámci projektu "Vtáky, ľudia a sklá" podporeného Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Mestom Zvolen.

Aká bude budúcnosť rozvojovej plochy Zvolen – sever?

12. 2. 2020 v priestoroch Starej radnice

Mesto Zvolen sa, vzhľadom na jeho geografické pomery, môže územne rozvíjať predovšetkým severne od existujúcej zástavby sídliska Západ (smerom na Banskú Bystricu). Nové štvrte zmiešanej výstavby obchodných a výrobných prevádzok by mali byť v budúcnosti doplnené bývaním a mestskou resp. nadmestskou vybavenosťou. Obyvatelia Zvolena si však tieto plochy spájajú skôr s poľnohospodárskym využitím. Niektorí upozorňujú na efekt tzv. tepelného ostrova, ktorý je už citeľný v intenzívne zastavanom sídlisku Západ a ktorý môže byť zosilnený v prípade, ak nová výstavba nebude realizovaná zároveň s kompenzačnými opatreniami (napr. výsadbou zelene). Odborníci tiež upozorňujú na to, že rozrastanie mesta do okolitej krajiny môže priniesť ďalšie problémy a riziká.

Diskutujúci:

 • Peter Kašša – vedúci odboru územného plánovania Mestského úradu vo Zvolene
 • Vladimír Lupták – zástupca primátorky mesta Zvolen
 • Rastislav Čačko – investor a vlastník nehnuteľností v rozvojovom území
 • Marcel Marcinek - zástupca firmy ARKON - vlastník nehnuteľností v rozvojovom území

Moderátorka: Martina Paulíková, Združenie Slatinka. Kvôli chorobe sa na diskusii nezúčastnila pozvaná odborníčka - Hana Kasová – vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Záznamy z diskusie na youtube kanáli ZV-podujatia:

 1. informácia o územnom pláne, ako regulačnom rámci pre plánovanie a realizáciu činností v priestore Čierne Zeme - Tepličky - Rákoš - TU
 2. informácia o už realizovaných a pripravovaných investíciách v priestore Tepličky - nákupné a skladové prevádzky Retail centra - TU
 3. informácia o príprave investícií pre bývanie v priestore Rákoš - rezidencia Hron a etapizácia výstavby bytov v tejto lokalite - TU

 

Pravidlá diskusie v rámci cyklu ZVOLEN NAHLAS (v prípade fyzických stretnutí a diskusií):

 • Stretnutia v rámci ZVOLEN NAHLAS sú verejné, organizátor si však vyhradzuje právo na regulovanie počtu účastníkov v prípade naplnenia kapacity priestorov.
 • Účasť zástupcov médií je možná bez obmedzení.
 • Dĺžka diskusie je spravidla 1,5 hod.
 • Moderátor/ka diskusie bude viesť diskusiu nestranne.
 • Diskusie budú vedené v odbornom a kultivovanom duchu – cieľom nie je vyjadrovať „pozície“ diskutujúcich, ale pomenúvať problémy a riziká, hľadať argumenty pre rôzne prístupy k riešeniam.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na výber diskutujúcich v kontexte dosiahnutia cieľov diskusií.
 • Na začiatku stretnutia bude vždy vstup pozvaného odborníka na predstavenie problému – vzhľadom na predbežne stanovené témy stretnutí nemusí ísť o nestranný pohľad nezávislého odborníka/čky.
 • Všetci pozvaní diskutujúci dostanú priestor na predstavenie svojho pohľadu na problém aj riešenia.
 • Stretnutia môžu byť nahrávané a v prípade niektorých aj streamované, o čom budú pozvaní diskutujúci aj účastníci informovaní vopred. V prípade každej diskusie však bude robený zápis pre interné potreby organizátorov, zverejnenie výstupov vo forme článkov a pod.
 • Diskutujúci sa zúčastňujú stretnutí bezodplatne, organizátor nehradí účasť ani náklady na diskusiu.

Publikácie

Aktuality