O ekoporadni

 

Podnetom pre vznik poradne „Zelená skrinka“ v r. 2005 bola skúsenosť, že občania majú záujem o riešenie tých problémov životného prostredia, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Pri tom však často nemajú informácie, kde, kedy a ako vstúpiť do rozhodovania a tak sa obracajú na rôzne úrady iba s petíciami a sťažnosťami. Veľmi často však oslovia nesprávne úrady a ešte častejšie vstupujú do rozhodovania neskoro. Na druhej strane ale ani tí, čo prijímajú rozhodnutia, často nevedia prijímať verejnosť ako partnerov, z rôznych príčin majú pocit, že občan - laik nevie formulovať svoje požiadavky tou správnou rečou. Vznikajú konfrontačné situácie, ktoré nie sú naklonené konštruktívnemu riešeniu.

Ako predchádzanie tejto, v rôznych obmenách stále sa opakujúcej, situácie vzniklo poradenstvo vo veciach životného prostredia. Poradenstvo nemá ambíciu riešiť každý problém, s ktorým sa na nás obracajú ľudia. Poradňa „Zelená skrinka" nie je poradňou pre zastupovanie v súdnych či iných prípadoch. Poskytuje dôležité informácie, návod, materiály - ale aktivita zostáva na Vás.

Súčasťou poradne je aj knižnica s rôznymi materiálmi o prírodných lokalitách v regióne, publikáciami o životnom prostredí, vrátane starších čísel časopisov zo Slovenska aj z Čiech, nájdu sa aj cudzojazyčné materiály. Knižnica sa nachádza fyzicky v dedine Slatinka.

TU nájdete rady a kontakty, ako riešiť niektoré problémy životného prostredia vo Zvolene.

TU nájdete linky na weby iných organizácií, publikácie a nápady, ako sa správať environmentálne udržateľne.

Publikácie

Aktuality