Príručky a návody

 

Na ochranu životného prostredia z pozície aktívneho občana je možné využiť rôzne nástroje oslovenia úradov a inštitúcií, ktoré by mali ochranu reálne vykonávať a zabezpečovať. O časti z sú spracované rôzne publikácie - niektoré s veľmi praktickým návodmi, iné obsahujú skôr zoznam inšpiratívnych rozhodnutí a súdnych nálezov.

V tejto časti nájdete odkazy na užitočné publikácie, príručky a weby rôznych organizácií, ktoré sa venujú pomoci aktívnym občanom alebo vydali zaujímavé príručky.

 • Brožúra Združenia Slatinka "Kto a ako rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku" v pdf TU.
 • Brožúra Združenia Slatinka "Verejný záujem" v pdf TU.
 • VIA IURIS: Ako správne napísať petíciu - TU.
 • VIA IURIS: Ako sa zapojiť do tvorby právnych predpisov - TU.
 • VIA IURIS: Ako založiť občianske združenie - TU.
 • VIA IURIS: Ako napísať žiadosť o sprístupnenie informácií a iné postupy pri získavaní informácií - TU.
 • Príručka o prístupe občanov k informáciám so vzormi podaní a pod. v pdf TU.
 • VIA IURIS: Ako sa zapojiť do tzv. procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) - TU.
 • VIA IURIS: Ako prebiehajú konania úradov, keď rozhodujú o životnom prostredí (proces tzv. správneho konania) a ako sa do tohto konania zapojiť nájdete TU.
 • Príručka VIA IURIS o účasti občanov v územnom a stavebnom konaní v pdf TU.
 • Brožúra Združenia Slatinka s vyhodnotením názorov "Ako sa nám žije vo Zvolene" v pdf TU.
 • ekoporadňa Ekologického inštitútu VERONICA v Brne s mnohými návody a publikáciami TU.
 • užitočné rady ako minimalizovať vznik odpadu v rôznych situáciách - web Priateľov Zeme - SPZ - TU.
 • dôležité vedecké a iné publikácie o lese a jeho ochrane - web VLK - TU.
 • Kniha o udržateľnej správe vodných tokov - T. Just - v pdf TU.

Aktuálne znenia právnych predpisov nájdete oficiálnej stránke https://www.slov-lex.sk/domov - tu je prístup aj ku návrhom pripravovaných právnych predpisov, súdnym rozhodnutiam a pod.