Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci sú ľudia bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálne postavenie, ktorí robia vo svojom voľnom čase niečo v prospech iných (mimo svojej rodiny a domácnosti).

Aj činnosť Združenia Slatinka je zabezpečované v prvom rade dobrovoľníkmi.

Prečo sa stať dobrovoľníkom Združenia Slatinka?

Okrem toho, že pomôžete životnému prostrediu vo Zvolene a okolí, môžete si vďaka dobrovoľníckej práci zvýšiť šance vrátiť na trh práce či sa posunúť v kariére alebo si rozšíriť okruh priateľov. Môžete získať zručnosti potrebné pre vaše lepšie uplatnenie sa v práci a živote (napr. zlepšiť sa pri práci s počítačom, zdokonaliť sa v komunikačných či prezentačných schopnostiach... ), rozšíriť si okruh kontaktov, zvýšiť svoju sebadôveru, cítiť, že ste potrebný.

Privítame dobrovoľníkov napríklad aj na tieto práce:

 • pomoc pri analýze štúdií, stratégii, textov a dokumentácií k projektom s vplyvom na životné prostredie
 • pomoc pri čistení krajiny od odpadu (mesto Zvolen, údolie rieky Slatina a príležitostne aj inde), kosenie a hrabanie vegetácie - park Lanice vo Zvolene, verejné priestory v Slatinke a podobne
 • grafické úpravy a spracovanie informačných materiálov
 • jazykové korekcie informačných materiálov a brožúr, preklady (najmä do angličtiny)
 • editovanie web stránok a facebookových stránok
 • pomocné stavebné práce na oprave domov v Slatinke
 • pomoc pri environmentálnej výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí
 • starostlivosť o náučný chodník Údolím Slatiny a prírodné lokality v údolí
 • a mnohé ďalšie (aj podľa vášho záujmu).

Kontaktnou osobou pre záujemcov o dobrovoľníctvo (jednotlivci aj skupiny, jednorázovo aj pravidelnejšie) je: Martina Paulíková - paulikovazvolen(at)gmail.com

Európsky solidárny fond

Pre mladých ľudí do 30 rokov je určená špeciálna možnosť byť dobrovoľníkom v zahraničí. Združenie Slatinka je akreditovanou vysielajúcou aj prijímajúcou organizáciou v rámci programu. Znamená to, že môžeme do zahraničia vyslať mladého človeka zo Slovenska a naopak - na Slovensku zabezpečiť dobrovoľnícke aktivity pre mladého človeka zo zahraničia. V prípade záujmu o EDS nás kontaktujte na slatinka(at)changenet.sk

Ak nemáte čas, podporte našu činnosť finančne alebo materiálne.

Okrem dobrovoľníckej práce môžete pomôcť aj finančne alebo materiálne. Vďačne prijmeme ako dary napríklad staršiu alebo menej používanú kancelársku techniku, ďalej kancelársky papier, bežné kancelárske potreby (aj orezky výkresov, fólií a pod.), knihy o životnom prostredí do knižnice v Slatinke, stavebný materiál a náradie (napr. farby, kladivá, kosy, lopaty, drevo, klince a iný spojovací materiál a pod.).

Našu činnosť môžete podporiť finančne viacerými spôsobmi. Budeme vďační za akúkoľvek finančnú čiastku, ktorú nám darujete.

 • cez darcovský portál darujme.sk
 • priamo na náš účet prevodom - č.ú. SK75 7500 0000 0040 0786 1768 (do správy pre prijímateľa prosím uveďte vaše meno alebo aspoň slovo "dar")
 • darovaním 2 % už zaplatenej dane (resp. 3 % dobrovoľníci)

Informačný bod o dobrovoľníctve

V lete 2014 bolo Združenie Slatinka vybrané neziskovou organizáciou Centrum dobrovoľníctva ako organizácia, ktorá spĺňa náročné kritériá a môže plniť úlohu informačného centra pre dobrovoľníkov pre región Zvolen. V ďalšom roku sme získali certifikát o kvalite práce s dobrovoľníkmi. Našou úlohu je propagovať dobrovoľníctvo, sieťovať organizácie a dobrovoľníkov, poskytovať kontakty pre tých, ktorí chcú získať informácie o legislatíve či iných veciach spojených s dobrovoľníctvom. Rovnako ako naša organizácia, bude tieto služby poskytovať aj iné organizácie v ďalších častiach Banskobystrického kraja.

Pomáhame napĺňať a orientovať sa v databáze dobrovoľníkov, kde sa môžu registrovať všetci záujemcovia o vykonávanie dobrovoľníckej práce (vstup nájdete TU). Databáza však slúži aj pre organizácie, ktoré po registrácii a overení kapacít môžu ľahko hľadať dobrovoľníkov pre svoju činnosť a aktivity (vstup pre organizácie je TU).

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. V Centre dobrovoľníctva n.o.:

 • získavajú ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 • zvyšujú informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo
 • snažia sa o zvyšovanie kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 • skvalitňujú úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách

Viac informácií o činnosti a cieľoch Centra dobrovoľníctva a jeho aktuálnych projektoch nájdete na www.centrumdobrovolnictva.sk