Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci sú ľudia bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálne postavenie, ktorí robia vo svojom voľnom čase niečo v prospech iných (mimo svojej rodiny a domácnosti).

Aj činnosť Združenia Slatinka je zabezpečované v prvom rade dobrovoľníkmi.

Prečo sa stať dobrovoľníkom Združenia Slatinka?

Okrem toho, že pomôžete životnému prostrediu vo Zvolene a okolí, môžete si vďaka dobrovoľníckej práci zvýšiť šance vrátiť na trh práce či sa posunúť v kariére alebo si rozšíriť okruh priateľov. Môžete získať zručnosti potrebné pre vaše lepšie uplatnenie sa v práci a živote (napr. zlepšiť sa pri práci s počítačom, zdokonaliť sa v komunikačných či prezentačných schopnostiach... ), rozšíriť si okruh kontaktov, zvýšiť svoju sebadôveru, cítiť, že ste potrebný.

Privítame dobrovoľníkov napríklad aj na tieto práce:

 • pomoc pri analýze štúdií, stratégii, textov a dokumentácií k projektom s vplyvom na životné prostredie
 • pomoc pri čistení krajiny od odpadu (mesto Zvolen, údolie rieky Slatina a príležitostne aj inde), kosenie a hrabanie vegetácie - park Lanice vo Zvolene, verejné priestory v Slatinke a podobne
 • grafické úpravy a spracovanie informačných materiálov
 • jazykové korekcie informačných materiálov a brožúr, preklady (najmä do angličtiny)
 • editovanie web stránok a facebookových stránok
 • pomocné stavebné práce na oprave domov v Slatinke
 • pomoc pri environmentálnej výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí
 • starostlivosť o náučný chodník Údolím Slatiny a prírodné lokality v údolí
 • a mnohé ďalšie (aj podľa vášho záujmu).

Kontaktnou osobou pre záujemcov o dobrovoľníctvo (jednotlivci aj skupiny, jednorázovo aj pravidelnejšie) je: Martina Paulíková - paulikova(at)changenet.sk

Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

Pre mladých ľudí od 17 do 30 rokov je určená špeciálna možnosť byť dobrovoľníkom v zahraničí. Združenie Slatinka je akreditovanou vysielajúcou aj prijímajúcou organizáciou v rámci programu ERASMUS+. Znamená to, že môžeme do zahraničia vyslať mladého človeka zo Slovenska a naopak - na Slovensku zabezpečiť dobrovoľnícke aktivity pre mladého človeka zo zahraničia. V prípade záujmu o EDS nás kontaktujte na slatinka(at)changenet.sk

Ak nemáte čas, podporte našu činnosť finančne alebo materiálne.

Okrem dobrovoľníckej práce môžete pomôcť aj finančne alebo materiálne. Vďačne prijmeme ako dary napríklad staršiu alebo menej používanú kancelársku techniku, ďalej kancelársky papier, bežné kancelárske potreby (aj orezky výkresov, fólií a pod.), knihy o životnom prostredí do knižnice v Slatinke, stavebný materiál a náradie (napr. farby, kladivá, kosy, lopaty, drevo, klince a iný spojovací materiál a pod.).

Našu činnosť môžete podporiť finančne viacerými spôsobmi. Budeme vďační za akúkoľvek finančnú čiastku, ktorú nám darujete.

 • cez darcovský portál ludialudom.sk - TU nájdete viac informácií o rýchlom spôsobe darovania (jednorázový príspevok, opakovaný dar).
 • priamo na náš účet prevodom - č.ú. SK75 7500 0000 0040 0786 1768 (do správy pre prijímateľa prosím uveďte vaše meno alebo aspoň slovo "dar")
 • darovaním 2 % už zaplatenej dane (resp. 3 % dobrovoľníci) - postup a potrebné tlačivá nájdete TU.

Informačný bod o dobrovoľníctve

Od r. 2014 pôsobíme ako informačné centrum pre dobrovoľníkov pre región Zvolen - Detva. Našou úlohou je pomôcť pri vyhľadávaní príležitostí pre dobrovoľníkov a organizácie, ktoré dobrovoľníkov prijímajú. Na to slúži databáza organizácií a dobrovoľníkov, ktorú vedie Centrum dobrovoľníctva a ktorú nájdete TU. Na začiatku je nutné sa zaregistrovať, a potom sa vám zobrazia aktuálne dobrovoľnícke ponuku; pre organizácie je možnosť zadávať ponuky podmienená potvrdením registrácie zo strany Centra dobrovoľníctva - TU je link na registráciu organizácie. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici je občianske združenie, ktoré vzniklo začiatkom roku 2000. Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.

Kontakt: Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, info@centrumdobrovolnictva.sk, 0907 130 817 p. Alžbeta Brozmanová Gregorová

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici je realizátorom projektu "Služby mladým", podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.