Združenie Slatinka

Združenie Slatinka je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993 ako reakcia občanov na znovuobnovenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Našim poslaním je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt, najmä v povodí rieky Slatina, účasť na hodnotení projektov a dokumentov s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova a vzdelávanie.

Združenie Slatinka pôsobí predovšetkým v regióne Zvolena a okolia, časť našich aktivít má celoštátny dosah. Osobitnú pozornosť venujeme deťom a mladým ľuďom, pretože hoci sa dnešné rozhodnutia týkajú aj ich budúcnosti, v praxi táto skupiny obyvateľov nemá veľa možností rozhodovanie ovplyvniť.

Sme členom združenia Zelená koalícia, Ekofórum a miestnej Platformy MVO Zvolena. Pôsobíme ako vysielajú aj prijímajúca organizácia pre dobrovoľníkov v rámci programu Erazmus plus (Európska dobrovoľnícka služba).

Kontakt:

Združenie Slatinka
J. Kozačeka 11, P.O. BOX 67
960 01 Zvolen

zdruzenieslatinka(zavináč/at)gmail.com
045 5335 701

Kontaktná osoba pre dobrovoľníctvo a dobrovoľníkov/čky: Martina B. Paulíková, paulikovazvolen(zavináč/at)gmail.com

Kancelária: J. Kozačeka 11, 3. poschodie, kanc. 4-15, 960 01 Zvolen

Fakturačné údaje:

Združenie Slatinka, J. Kozačeka 11, 960 01 Zvolen
IČO: 31936105, DIČ:2021329398
IBAN: SK75 7500 0000 0040 0786 1768 

Informácie o nakladaní s osobnými údajmi - TU v pdf.