Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu

 

Európska únia v priebehu roka 2020 súborom dokumentov v rámci tzv. Zelenej dohody stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Na úrovni miest a obcí, to znamená to znamená, že sa v rámci sídla odstráni toľko emisií CO2, koľko sa vyprodukuje. To sa dá dosiahnuť napr. postupným ukončením používania fosílnych palív, celkovým znížením spotreby energie a zefektívnením jej využívania v doprave, bývaní, službách, ale aj podporou sekvestrácie uhlíka. V urbanizovanom prostredí ide o podporu jeho „ukladania“ v poloprírodných ekosystémoch, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú (zelené plochy, zvyšky mokradí a pod.).

Hoci sa zatiaľ Zvolen neprihlásil k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, postupne samospráva „skladá“ plány na to, aby bolo mesto nielen pripravené reagovať na negatívne dopady zmeny klímy, ale sa aj robili opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov, priemyslu, dopravy atď. Ambíciou projektu „Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu“ bolo v tejto súvislosti otvoriť diskusiu o tom, prečo a ako by sa malo mesto Zvolen prihlásiť ku klimatickému cieľu EÚ, ako ku tomu môžu prispieť obyvatelia mesta, osobitne deti a mladí ľudia.

Trvanie projektu: 1. november 2020 - 31. október 2021

Partneri:

 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (v rámci projektu Game over? Do not let climate change end the game")
 • Mesto Zvolen
 • iniciatívy mladých ľudí pôsobiace v meste Zvolen v oblasti ochrany životného prostredia

Aktivity a ich výstupy:

 1. analýza existujúcich strategických dokumentov mesta Zvolen so zmienkami a opatreniami, ktoré môžu mať pozitívny alebo negatívny dopad na dosiahnutie cieľa „klimaticky neutrálne mesto Zvolen“ - analýza je dostupná TU.
 2. prieskum min. 350 detí a mladých ľudí o ich názoroch na to, čo je to klimaticky neutrálne mesto, ako ho dosiahnuť a čo môžu oni sami pre tento cieľ urobiť - prieskum je aktuálne možné vyplniť TU
 3. informačná kampaň o cieli klimaticky neutrálnej Európy, súčasťou je súťaž o tvorbu loga „Klimaticky neutrálny Zvolen“ s finančným ocenením 3 víťazov, propozície súťaže sú dostupné v pdf formáte TU a vyhodnotenie TU.
 4. online diskusie s mladými ľuďmi a naformulovanie "charty" klimaticky neutrálneho mesta Zvolen, ako dosiahnuť klimaticky neutrálny Zvolen a ako oni sami môžu k tomuto cieľu prispieť (výstupy budú použité pri tvorbe strategického materiálu - programu rozvoja mesta Zvolen na r. 2021 - 2030), pričom výstupy sú nižšie:
 • online diskusia na tému "Zavalia nás odpady?" (17. 12. 2020, klub Wake-up). Hostkou bola Ema Sitková, mladá dobrovoľníčka iniciatívy "Bez odpadkov, bez poplatkov", moderátor: Laco Bíro, manažér kvality ovzdušia na území BBSK. Cieľom diskusie bolo priblížiť poslucháčom to, aké opatrenia môžu iniciovať alebo priamo urobiť mladí ľudia s cieľom zníženia množstva vznikajúceho odpadu a ako sa dá vytvoriť bezodpadová domácnosť, kancelária či škola. Informácie o akcii - event na FB TU, záznam z diskusie je dostupný na youtube je TU.
 • online diskusia na tému "Klimatická zmena a Zvolen" (21. 1. 2021, klub Wake-up). Hosťom bol Martin Tóčik, Združenie Slatinka, koordinátor projektu „Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu“, moderátorka: Ema Sitková, dobrovoľníčka iniciatívy "Bez odpadkov, bez poplatkov". V rozhovore sa dozviete o tom, prečo je klimatická zmena takým problémom a ako na ňu môže reagovať každý z nás, naše mesto či Slovensko. Informácie o akcii - event na FB je TU a záznam z diskusie je dostupný na youtube TU
 • online diskusia na tému "Kto zachráni svet?" (18. 2. 2021, klub Wake-up). Hostia: Natália Szépová, Jakub Kapec – žiaci ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši, Michal Dindeš – učiteľ, moderátor: Martin Tóčik, Združenie Slatinka. V rámci diskusie bol predstavený globálny vzdelávací program Roots & Shoots, ktorý poskytuje deťom a mladým ľuďom možnosť urobiť niečo pozitívne v prospech svojej komunity. Viac informácií - event na FB je TU, záznam z diskusie je dostupný na youtube je TU.
 • online diskusia "Kúsky prírody v meste" (25. 3. 2021, klub Wake-up). Hostka: Andrea Uherková, CEEV Živica, moderátorka: Natália Szépová – žiačka ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši sa spoločne rozprávali o tom, prečo sú v zastavanom mestskom prostredí dôležité kúsky prírody, zvyšky prírodných lokalít. Aďa predstavila projekty CEEV Živice, ktoré sú zamerané na podporu biodiverzity, ako napr. Záhrada spomienok, Mestské včely, SadOVO či Hurá von. Informácie o akcii - event na FB je TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU.
 • online diskusia "Mladí lídri a životné prostredie" (22. 4. 2021, klub Wake-up). Hosť: Matúš Kešiar, študent Sokratovho inštitútu, dobrovoľník Združenia Slatinka, moderátorka: Andrea Uherková, CEEV Živica. Témou diskusie premietanej na Deň Zeme je unikátny vzdelávací program "Sokratov inštitút", ktorým doteraz prešlo už takmer 150 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Jedným zo študentov v aktuálnom ročníku je aj Matúš, ktorý prišiel do Zvolena z juhu Slovenska. Popri práci dobrovoľníči v Združení Slatinka a pripravuje svoje projekt o finančnom vzdelávaní detí. V rámci diskusia sa dozvieme viac o tom, čo vedie konkrétneho mladého človeka venovať svoj čas zmysluplným činnostiam bez nároku na honorár aj ako vníma mesto Zvolen prisťahovalec z juhu Slovenska. Informácie o akcii - event na FB je TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU.
 • online diskusia "Zvolen ako súčasť zelenej Európy" (27. 5. 2021, klub Wake-up). Hosť: Michal Wiezik, poslanec Európskeho parlamentu, vedec, vysokoškolský pedagóg a ekológ. Moderátor: Matúš Matúš Kešiar, študent Sokratovho inštitútu, dobrovoľník Združenia Slatinka. Rozprávanie o tom, čo viedlo Európsky parlament a Európsku komisiu k prijatiu viacero dôležitých „zelených“ dokumentov ovplyvňujúcich ochranu životného prostredia aj na Slovensku, či chránime naše rieky dostatočne, koľko je vlkov na Slovensku, prečo vie les fungovať aj bez človeka a ako to súvisí s kvalitou života v meste Zvolen. Event na FB je TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU.

Projekt Združenia Slatinka "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu" je realizovaný v rámci medzinárodného projektu „CSO-la/2019/410-363 Game over? Do not let climate change end the game", ktorý je na Slovensku koordinovaný BROZ - Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a DEAR.